Implementing and optimizing Shor’s algorithm for native gate sets using Qiskit

Typ
Projektarbete, avancerad nivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Ciroth, Nils
Offermann, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index