Schweizisk bondgård

Typ
Program
Publicerad
1950
Författare
Modellbyggare
Pétremand, Claude
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Denna typ av bondgård, med varianter, är särskilt vanlig i de västra alpområdena och utvecklades under högmedeltiden. Efter det romerska storgodssystemets upplösning, började alltefter ensamgårdar att uppföras. Boskapsskötseln dominerade framför åkerbruk. Under vintern hölls djuren i stall och ladugårdar och de krävde stora förråd av hö. Ladugårdarna försågs med övervåningar för höet och bostäderna integrerades med bottenvåningarna. Värmen har kunnat utnyttjas effektivt och under snörika vintrar har det varit praktiskt att gården legat under ett tak. Gåva av Claude Pétremand, Colmar, Frankrike.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Schweiz
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
Modelltyp
Översikt
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1950-01
Samling