Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) // Microtechnology and Nanoscience (MC2)

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Kombinerar fundamental och tillämpad forskning med fokus på framtidens elektronik, fotonik, bio- och nanosystem, och har en unik forskarmiljö med sina mät- och renrumsfaciliteter.
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, till vardags förkortat MC2, bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av fler än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/mikroteknologi-och-nanovetenskap-mc2/

||

Conducts basic and applied research into future electronics, photonics, bio and nano systems. Cleanroom facilities ensure a unique research environment.
The Department of Microtechnology and Nanoscience – MC2 – is a unique research department in the areas of micro- and nanotechnology, housing more than 200 researchers and PhD students. We focus our research on the areas of future nano- and quantum electronics, photonics, bio- and nano systems.

Studying at the Department of Microtechnology and Nanoscience at Chalmers

For research and research output, please visit https://research.chalmers.se/en/organization/microtechnology-and-nanoscience-mc2/

Browse