Tracks – lärande och lärandemiljö // Tracks – learning and teaching environment

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Tracks är ett utbildningskoncept som utvecklar både lärandet och lärandemiljöerna på Chalmers. Tracks betyder spår och det är just det Chalmers studenter erbjuds – spår mellan olika utbildningar i form av valbara kurser, där valen styrs av eget intresse. Inom ramen för Tracks finns möjligheter till individualiserad studiegång och samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademin.

Aktuella teman och kurser inom Tracks

||

Tracks is a unique educational initiative regarding learning and learning environments that prepares the university for the needs of tomorrow.
Tracks are exactly what Chalmers students are offered – tracks between different programmes in the form of elective courses, where the choices are guided by personal interest. The framework of Tracks provides opportunities for individualised study and collaboration between students, industry, the community and academia.

Current Themes and courses within Tracks

Browse