Elektroteknik (E2) // Electrical Engineering (E2)

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Arbetar med hållbara och smarta lösningar på samhällsutmaningar, såsom energieffektivitet och elektrifiering inom områden från transport- och produktionssystem till kommunikationslösningar och medicinteknik.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/elektroteknik/

||

At the department of Electrical Engineering research and education are performed in the areas of Communication and Antenna systems, Systems and Control, Signal processing and Biomedical engineering, and Electric Power Engineering.

We work with challenges for a sustainable future in society of today, for example in the growing demands concerning efficient systems for communications and electrification. Our knowledge is of use everywhere where there is advanced technology with integrated electronics, no matter if it involves electricity, electrical signals, optical signals or microwaves.

Studying at the Department of Electrical Engineering at Chalmers

For research and research output, please visit https://research.chalmers.se/en/organization/electrical-engineering/

Browse