Traditionell byggnadskultur

Samlingen innehåller exempel på traditionella byggnadstekniker inom konstruktion, byggnad och samhälle.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 81
 • Post
  Bamilekehydda
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1981) Okänd
  Modellen visar hyddans takkonstruktion.
 • Post
  Uaupé-hus
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1969) Edberg, Hans; Enoksson, Kersti; Johansson., Magnus
  Modellen visar ett släkt- eller byhus hos Uaupéstammarna i Amazonasområdet. Uaupé är svedjebrukare, som flyttar med några års mellanrum för att röja ny mark. Huset utgörs av två stora skärmtak som lutar mot varandra och bärs upp av åsar på stolpar. Tak och väggar av bambu täcks av ett tjockt lager vikta palmblad. Huset rymmer 50-200 personer. Familjerna bor kring var sin eldstad utefter väggarna, medan rummets mitt används för samling och dans.
 • Post
  Jonisk portik, historisk modell i trä
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1995) Simon, Lundmark; Ann-Sofie, Jeppson
 • Post
  Blockförband, murförband
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1995) Anna, Haglund; Silvia, Orrego Briceno
 • Post
  Rakt valv, muröppning
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1995) Julia, Gunnerling; Anna, Svenstig