Idéprojekt

Beskrivning.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 6
 • Post
  Ny Konst, detaljmodell fasad innergård
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2019) Gross, Björn; Ranch, Johan
  I examensarbetet “The Search of the lost Patron - and the Search for C.M.” studerades konstnären och mecenaten Charlotte Mannheimers (1866-1934) liv. Utgångspunkten var att försöka översätta Mannheimers liv och historia till arkitektur genom en ny museibyggnad tillägnad konstnären. Via arkivmaterial, tavlor, fotografier och ritningar, skapades byggnaden “Ny Konst”, dedikerad till Mannheimer och hennes konstnärer som hon stödde som mecenat. Det reliefmönster som syns i detaljmodellerna 2022-17A-C är en utveckling av det gjutjärnsstaket som återfinns på Mannheimers grav. Interiören återspeglar den inredning och gestaltning som Mannheimer hade i sitt hem på Föreningsgatan. I modell 2022-17C syns bland annat de konstverk som mannheimer har målat.
 • Post
  Ny Konst, detaljmodell fasad entré
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2019) Gross, Björn; Ranch, Johan
  I examensarbetet “The Search of the lost Patron - and the Search for C.M.” studerades konstnären och mecenaten Charlotte Mannheimers (1866-1934) liv. Utgångspunkten var att försöka översätta Mannheimers liv och historia till arkitektur genom en ny museibyggnad tillägnad konstnären. Via arkivmaterial, tavlor, fotografier och ritningar, skapades byggnaden “Ny Konst”, dedikerad till Mannheimer och hennes konstnärer som hon stödde som mecenat. Det reliefmönster som syns i detaljmodellerna 2022-17A-C är en utveckling av det gjutjärnsstaket som återfinns på Mannheimers grav. Interiören återspeglar den inredning och gestaltning som Mannheimer hade i sitt hem på Föreningsgatan. I modell 2022-17C syns bland annat de konstverk som mannheimer har målat.
 • Post
  Ny Konst, detaljmodell fasad
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2019) Gross, Björn; Ranch, Johan
  I examensarbetet “The Search of the lost Patron - and the Search for C.M.” studerades konstnären och mecenaten Charlotte Mannheimers (1866-1934) liv. Utgångspunkten var att försöka översätta Mannheimers liv och historia till arkitektur genom en ny museibyggnad tillägnad konstnären. Via arkivmaterial, tavlor, fotografier och ritningar, skapades byggnaden “Ny Konst”, dedikerad till Mannheimer och hennes konstnärer som hon stödde som mecenat. Det reliefmönster som syns i detaljmodellerna 2022-17A-C är en utveckling av det gjutjärnsstaket som återfinns på Mannheimers grav. Interiören återspeglar den inredning och gestaltning som Mannheimer hade i sitt hem på Föreningsgatan. I modell 2022-17C syns bland annat de konstverk som mannheimer har målat.
 • Post
  Swedish Grace Revival Situationsplan
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2018) Gross, Björn; Ranch, Johan
  Projektet “Swedish Grace Revival” handlar om hur man kan gestalta bostadshus genom arkitekturhistoria, feminism och hbtq-teorier. Genom en analys av den nyklassicistiska stilen “Swedish Grace” skapades ett nytt stilideal, moderniserad till en ny stil. Detta kan ses i kvarterets helhet (se detaljmodell 2022-16A) som är en nytolkning av Albert Lilienbergs trädgårdsideal. I detaljmodellen kan tolkningen ses via de reliefer, som följer queerteorin “Cross Cladding” av Katarina Bonnevier. Här syns påklädda till synes kvinnoklädda gestalter på piano-nobile våningen, medan på bottenvåningen syns nakna mansklädda gestalter, tittandes upp mot kvinnogestalterna. Allt i en form av drag-arkitektur. Det vill säga en omtolkning på dåtidens ornamentstil.
 • Post
  Swedish Grace Revival
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2018) Gross, Björn; Ranch, Johan
  Projektet “Swedish Grace Revival” handlar om hur man kan gestalta bostadshus genom arkitekturhistoria, feminism och hbtq-teorier. Genom en analys av den nyklassicistiska stilen “Swedish Grace” skapades ett nytt stilideal, moderniserad till en ny stil. Detta kan ses i kvarterets helhet (se situationsmodell 2022-16B) som är en nytolkning av Albert Lilienbergs trädgårdsideal. I detaljmodellen kan tolkningen ses via de reliefer, som följer queerteorin “Cross Cladding” av Katarina Bonnevier. Här syns påklädda till synes kvinnoklädda gestalter på piano-nobile våningen, medan på bottenvåningen syns nakna mansklädda gestalter, tittandes upp mot kvinnogestalterna. Allt i en form av drag-arkitektur. Det vill säga en omtolkning på dåtidens ornamentstil.