Spekulativa projekt

Beskrivning.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 13
 • Post
  Kungstorget Regnbasar, Översiktsmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-05) Gross, Björn; Larsson, Filip
  Ett förslag till en ny basar på Kungstorget i samband med Göteborgs 400-års jubileumssatsning "Rain Gothenburg" - där staden vill bli bäst när det regnar. Basaren relaterar till både den historiska referensen på platsen - den gamla basaren från 1800-talet som revs 1966 - och till aktuella planer och önskemål från kommunen och lokala aktörer att återföra en byggnad till platsen. Utformningen av den nya basaren utforskar hur arkitektur kan interagera med regn och med hjälp av arkitektoniska medel skapa kvalitéer i den offentliga miljön när det regnar. Denna översiktsmodell visar hur basaren relaterar till torget och dess omgivande byggnader - hur den ramar in och omfamnar platsen och tillsammans med Saluhallen skapar en nod i centrala Göteborg. Den är byggd i Arkitekturverkstaden succesivt under våren 2023 och ställdes ut på examensutställningen i maj/juni 2023.
 • Post
  Kungstorget Regnbasar, Detaljmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-05) Gross, Björn; Larsson, Filip
  Ett förslag till en ny basar på Kungstorget i samband med Göteborgs 400-års jubileumssatsning "Rain Gothenburg" - där staden vill bli bäst när det regnar. Basaren relaterar till både den historiska referensen på platsen - den gamla basaren från 1800-talet som revs 1966 - och till aktuella planer och önskemål från kommunen och lokala aktörer att återföra en byggnad till platsen. Utformningen av den nya basaren utforskar hur arkitektur kan interagera med regn och med hjälp av arkitektoniska medel skapa kvalitéer i den offentliga miljön när det regnar. Denna detaljmodell visar hur byggnadens olika element förhåller sig till varandra - i materialitet, takutformning, arkader, sittplatser, exteriöra och interiöra offentliga rum i byggnaden. Den är byggd i Arkitekturverkstaden i maj 2023 och ställdes ut på examensutställningen i maj/juni 2023.
 • Post
  Landskapsmodell Galterö huvud
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023) Norell, Daniel; Pettersson Bråthe, Albin
  Skulpterad landskapsmodell huggen i lindträ. Projektet hade fokus på upplevelsen av naturmiljö där fysisk närvaro och taktil kontakt med platsen identientifierades som en nyckelsaspekt. Då digitalt underlag av terrängen på platsen inte fanns tillgångligt, och inte heller kunde inhämtas med hjälp av drönare på grund av flygförbud, valdes en analogt teknik. Utifrån visuella observationer på plats, anteckningar och foton skulpterades modellen fram ut ett solitt block lindträ. Utelämnandet av digitala verktyg i processen bidrog med en ärlig och reflekterande relation till landskapet i hur varje enskilt hugg krävde full uppmärksamhet och precision. Länk till booklet: https://projects.arch.chalmers.se/wp-content/uploads/2023/06/petterssonbr%C3%A5thealbihn_61723_2776683_Pettersson-Br%C3%A5the_Albin_MSS_MT-2023-Booklet.pdf
 • Post
  Återställande arkitektur - Tillämpning av marina biomaterial - Detaljmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023) Björling, Nils; Ekström , Sara; Hansten, Alexandra
  The master thesis researches how architecture relates to its production and extraction of natural resources to produce building materials, and explores how this could be done through a holistic and regenerative approach across different scales. In doing so, the thesis explores the theory of regenerative design, highlighting the need for eco-efficiency rather than eco-effectiveness where the circular idea of products as waste is eliminated, and instead seen as food for a renewable cycle. The research covers three filtering species such as blue mussels, eelgrass, and reeds and results in a mapping of their life cycle, biological function, occurrence, physical properties as well as their potential to perform as a building materials. The detail model shows in scale 1:5 three different applications of bio-based marine resources where the purpose is to highlight the possibilities of utilizing bio-based materials while showcasing what it means in terms of architectural expression and construction. The building stands on a foundation utilizing waste shells that is held together by a frame of granite stone. The walls and roof are insulated with eelgrass and the facade is cladded with a plastered reed mat. The model unfortunately lacks its traditionally inspired thatched reed roof. https://projects.arch.chalmers.se/wp-content/uploads/2023/06/hanstenalexandra_20471_2792414_Ekstr%C3%B6m_Sara_Hansten_Alexandra_RT_MT-2023-Booklet.pdf
 • Post
  Återställande arkitektur - Tillämpning av marina biomaterial - Översiktsmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023) Björling, Nils; Ekström, Sara; Hansten, Alexandra
  The master thesis researches how architecture relates to its production and extraction of natural resources to produce building materials, and explores how this could be done through a holistic and regenerative approach across different scales. In doing so, the thesis explores the theory of regenerative design, highlighting the need for eco-efficiency rather than eco-effectiveness where the circular idea of products as waste is eliminated, and instead seen as food for a renewable cycle. The research covers three filtering species such as blue mussels, eelgrass, and reeds and results in a mapping of their life cycle, biological function, occurrence, physical properties as well as their potential to perform as a building materials. The model showcases the research-based design proposal in the shape of an experience-based restaurant centered around small scale marine farming. The program and building reflects and promotes a sustainable relationship between natural resources and human consumption, and does so in the rurban setting of Stora Dyrön. https://projects.arch.chalmers.se/wp-content/uploads/2023/06/hanstenalexandra_20471_2792414_Ekstr%C3%B6m_Sara_Hansten_Alexandra_RT_MT-2023-Booklet.pdf