Norden

Samlingen innehåller modeller av byggnader i Norden (med undantag av Sverige) av namngivna arkitekter eller konstruktörer och byggnader av traditionell byggnadstyp.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 109
 • Post
  Ordrupgaard tillbyggnad - översiktsmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-28) Olsson; Ekenberg, Emil; Almyren, Emmy; Al-Amari, Sandra
  The Ordrupgaard museum consists of four different buidlings built during the last 100 years. The older two classicist buildings are designed by the danish architects Gotfred Tvede and Finn Juhl. Zaha Hadids extention from 2005 contrasted with the old structures and created a new relationship with the surrounding landscape.The way the building structure follows the topography can also be experienced from the interior landscape. With its organic lines, the building passes through the slightly rolling landscape, erasing the traditional way where ground meets wall and creating a floating effect. The large window openings let in lots of natural light into the exhibitions, and the reflecting effect on the outside of the glass blends the facade into the surrounding landscape. With this new extension building, the museum could further develop their exhibition opportunities, even in the international scene.
 • Post
  Ordrupgaard tillbyggnad - konceptmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023) Olsson, Karl-Gunnar; Langeron, Nora; Källman, Ebba; Möller, Cornelia
  The Ordrupgaard museum consists of four different buidlings built during the last 100 years. The older two classicist buildings are designed by the danish architects Gotfred Tvede and Finn Juhl. Zaha Hadids extention from 2005 contrasted with the old structures and created a new relationship with the surrounding landscape.The way the building structure follows the topography can also be experienced from the interior landscape. With its organic lines, the building passes through the slightly rolling landscape, erasing the traditional way where ground meets wall and creating a floating effect. The large window openings let in lots of natural light into the exhibitions, and the reflecting effect on the outside of the glass blends the facade into the surrounding landscape. With this new extension building, the museum could further develop their exhibition opportunities, even in the international scene. This is a concept model that shows how the light comes through the thin rectangular windows in the ceiling. We chose to show the light in the corridor that conects the old building to the extension. The windows in the ceiling is a reacurrent theme throughout the building.
 • Post
  Ordrupgaard Tillbyggnad - Väggdetalj
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-28) Johan, Linton; Marcus, Tufvesson; Amanda, Nykänen; Sofie, Nolander
  Historia På slutet av 1800-talet och början på 1900- talet grundade Wilhelm Hansen, en dansk försäkringsman, sin konstsamling. Samlingen representerades bland annat med verk av L. A. Ring, C. W. Eckersberg och Christen Købke. Wilhelm och hans fru köpte senare ett stort stycke mark i Ordrup där de mellan 1916 och 1918 uppförde herrgården Ordrupgaard som är ritat av arkitekten Gotfred Tvede. Ordrupgaard byggdes i nyklassicistisk stil och omges av en lummig grönskande park och en fransk inspirerad rosenträdgård. Vid Wilhelms och Hustruns död skänktes konstsamlingarna, huset och parken till den danska staten, i enlighet med hans testamente. Ordrupgaard öppnade som statligt konstmuseum år 1953. Tillbyggnad En tillbyggnad på Ordrupgaard invigdes 2005, ritad av Zaha Hadid. Tillbyggnaden är 1,150m^2 och har en avancerad organisk form konstruerad i betong med svarta färgpigment. Ordrupgaard hade möjlighet att utöka, vilket gav chansen att designa en byggnad som omdefinierar relationerna mellan museets byggnader. Hamids tillbyggnad skapade en plats att ställa ut både temporära och permanenta konstutställningar. Tack vare den förbättrade luftkvalitén och säkerheten kunde dessutom internationella utställningar bli en del av konstmuseet. Den skapade chansen för internationella utställningar, då bland annat luftkvaliteten och säkerheten uppfyller de höga kraven som finns. Uttryck Tillbyggnaden har enorma fönster som släpper in naturligt ljus samtidigt som den från utsidan agerar som en spegel, där man kan se det böljande landskapet och naturen. Hadid ville skapa något som i sig själv blev en del av landskapet, men också något som jobbade tillsammans med den befintliga platsen. Hon ville att varken museet i sig eller konsten skulle bli uppdelat i olika fack, utan att allt hänger samman och skapar en flytande och kontinuerlig rörelse mellan de olika delarna. Tillbyggnaden suddar ut de traditionella gränserna, och skapar ett nytt sätt att använda platsen. Modell Väggdetalj 1:10 Modellen är i skala 1:10 och visar detalj på mötet mellan byggnadens olika material. Närmre bestämt ett fönster på tillbyggnadens nordöst- fasad. Bottenplattan och takkonstruktionen är konstruerad i svart betong med lavasten. Fönsterkarmarna är av svart stål där glasrutorna är fästa på ytterdelen av karmen med minimala fogar utvändigt. Den svarta fönsterkarmen möter sedan takkonstruktionen av svart lavasten. Modellen visar även mötet mellan marken och byggnaden. Där gräs möter grus som möter metongplattan.
 • Post
  Ordrupgaard tillbyggnad - snitt
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-27) Linton, Johan; Haag, Niclas; Hult, Linnea; Agervig Kristiansson, Malin
  The Ordrupgaard museum consists of four different buidlings built during the last 100 years. The older two classicist buildings are designed by the danish architects Gotfred Tvede and Finn Juhl. Zaha Hadids extention from 2005 contrasted with the old structures and created a new relationship with the surrounding landscape.The way the building structure follows the topography can also be experienced from the interior landscape. With its organic lines, the building passes through the slightly rolling landscape, erasing the traditional way where ground meets wall and creating a floating effect. The large window openings let in lots of natural light into the exhibitions, and the reflecting effect on the outside of the glass blends the facade into the surrounding landscape. With this new extension building, the museum could further develop their exhibition opportunities, even in the international scene.
 • Post
  Vennesla Bibliotek, detaljmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023) Doucet, Isabelle; Chen, Ziyue; Li , Yirong; Pettersson, Johanna; Roth, Louisa; Väli, Karolina
  Vennesla library was completed in 2011 after winning the competition for a new library and community center. The goal was to draw more people into the library and to become an inviting place for the public. The project infills the space between an existing community house and a learning center and seeks to become an extension to the main city square. The building is mainly built in wood and the structure consists of 27 ribs made of prefabricated glue-laminated timber. The ribs span like arches over the main level and form the geometry of the roof. These hybrid structures contain technical devices and has integrated seating and bookshelves.