Broar

Samlingen innehåller modeller av broar av såväl traditionell typ som broar av namngivna arkitekter eller konstruktörer.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 34
 • Post
  Salginatobel-bron
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1955) Okänd
  Bron, byggd 1930, utgörs av en treledsbåge med en spännvidd på 90 m. Bågen består av två symmetriska halvor, vilka är kraftigast på mitten, där momenten är störst. Vägbanan bärs upp av tunna tvärväggar, som också ger förstyvning. Konsruktören, Robert Maillart, var bland de första att utveckla tekniken för armerad betong. Han använde skivor som grundelement och skapade konstruktioner, som också medförde lättare ställningsbyggen. Formbyggaren till Salginatobelbrücke var den mest kände av alla, Richard Coray.
 • Post
  Bro över Severn
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1970) Johnels, Lars; Ljungman, Olof; Palmkvist, Gunnar; Molin, Lennart
  Bron över Severnviken invid Bristol, projekterad och byggd 1946-66, skiljer sig från tidigare hängBroargenom det sätt på vilket konstruktionen står emot vindpåverkan. I stället för att förstyva vägbanan med balkar, har själva vägbanan utformats som en strömlinjeformad lådsektion av plåt. Lådan är styv i sig och vinden passerar utan att nämnvärt påverka konstruktionen. Vindstabiliteten blir fullständig genom att hängstagen inte är vertikala utan vinklade. Vägbaneelementen, som var vattentäta, flottades ut i floden, för att hissas upp och monteras. Den lätta konstruktionen, som i sin tur medgav lättare torn och kablar, reducerade kostnaderna med 20 %. Huvudspannets längd är 990 m. Konstruktör var Gilbert Roberts.
 • Post
  Kantileverbro
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1970) Andersson, Frank; Gromark, Sten
  KonsolBroarav sten eller timmer har byggts i Asien sedan århundraden. Modellen visar en kinesisk bro, där de utkragade stöden består av stockar, som staplats på varandra och hålls på plats av sten. Mellan konsolerna ligger en lätt balkbro. Se också modell 290.
 • Post
  Hängbro i Långedrag
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1969) Sundberg, Sylvia; Svensson, Bengt; Söderlund, Eva
  Denna gångbro leder ut till Göteborgs roddförenings holme "Saltskär" i Hinsholmskilen, Långedrag. När den byggdes 1908 av AB Långedrag var det många som tyckte att den nästan 100 meter långa bron var ett vågspel. Den finns kvar i stort sett oförändrad än i dag.
 • Post
  Sandöbron över Ångermanälven
  (Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 1969) Blomqvist, Svante; Borglund, Magnus; Göthe, Sven
  Sandöbron över Ångermanälven byggdes 1938-43 av Skånska Cementgjuteriet. Konstruktör var H. Häggbom. Det är en bågbro med underliggande, lådformad båge med 43 m fri höjd och en spännvidd på 264 m - länge den överlägset längsta bågbron i Världen. Den först använda fribärande träställningen för bågen kollapsade plötsligt under gjutningen, vilket ledde till omfattande studier av träets hållfasthet. Bron gjöts färdig sedan en ny pålad, fast ställning byggts.