Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 207
 • Post
  Assisterad zonindelning – Zonindelningsförslag baserade på lastdata från entreprenadmaskiner
  (2023) Sargent, Jonathan; Claesson, Martin; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering; Svensson, Lars; Andreasson, CPAC, Mathias
  Stenbrotts storlek och förändringshastighet är båda faktorer för hur resurskrävande det är för bolag att hålla kartor uppdaterade. I projektet används information genererat från existerande system i dumprar och hjullastare i en algoritm med 2 uppgifter, att kategorisera informationen och generera zoner baserat på de olika grupperna av noder. Vilket möjliggörs genom tillgång till geografisk, temporal information, samt information angående vad maskinen gjorde. Målet är att en potentiell integration till existerande system, som sedan skulle kunna vara hjälpmedel för maskin-förare. Genom problemdomänen definierar rapporten mål för en algoritm som ska kunna användas i produktion och vara till störst användning för maskinarbetare möjligt. En initial design har i samarbete med produktägaren använts som utgångspunkt och en mvp har utvecklats och raffinerats. Algoritmen har utvecklats genom agilt arbete med inspiration från scrum. Först skapades en simpel version som sedan förbättrades och reviderades efter bedömning från både utvecklare och produktägare. Genom användandet av biblioteket förenklar projektet utvärdering av de olika iterationerna. Som resultat erhåller projektet en algoritm som utöver att klara av prestandakraven genererar beskrivningar av information som kan vara till hjälp vid gruvdrift. För vidare utveckling rekommenderas undersökande av alternativ som exempelvis gruppering av noder genom maskinlärning. Ytterliggare förbättringar skulle kunna involvera förmåga för algoritmen att utgå från existerande resulterande zoner för att hoppa över delar av arbetet och därmed ytterligare optimeras i prestanda.
 • Post
  Adaptivt styrsystem för applicering på extraljus till fordon
  (2019) Nyberg, Andreas; Wallin, Oliver; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Lundin, Peter
  When analyzing the safety issues in traffic, one of the major concerns is the visibility. The driver needs a good view of the road surface and the nearby area to be able to see hazards such as poor roadway, wild animals that is walking onto the road or people who are in a vulnerable situation. At present time, if you do not have enough good view of the road the first solution is to use auxiliary lights that you place on the car to get a larger field of view in the dark. But the use of auxiliary lights is far from optimal, and an unnecessarily large area is illuminated, which risks disturbing both nearby citizens and, to a greater extent, dazzling fellow road users. In order to maintain good visibility without having large auxiliary lights, smart auxiliary lights can be implemented instead, by using smaller auxiliary lights with a focused light beam which is automatically angled towards the desired area, the good visibility can be achieved without having to illuminate unnecessarily large areas. The underlying dynamics between the vehicle's driving performance and the desired light focus area are analyzed and used to develop a useful prototype. The mechanical prototype is developed and optimized to cope with stresses such as the air flow and such during travel. The underlying control system is developed to give the driver a useful light image in front of the car when traveling in different conditions and road types. The system uses the CAN bus and a gyroscope to read and calculate out how the car is moving on the road. The prototype turns out to work well during testing and follows the road both vertically and sideways. Some optimization is required to increase the accuracy as it requires a certain database to be able to predict the road in front of the cars appearance.
 • Post
  Car to infrastructure communication (C2I)
  (2019) Rosenborg, Henrik; Schoppenborg, Christina; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Lundin, Peter
  En av de mest omtalade ämnet i tekniska sammanhang är självkörande bilar. Det är ett kontroversiellt ämne och det kommer utan tvekan att medföra stora förändringar i våra trafiksystem. Innan självkörande bilar kan ta över vägarna måste de möta väldigt höga säkerhetsstandarder och rutiner. För att uppnå en säkrare och mer effektiv transport, måste fordon lära sig att förstå sin omgivning, till exempel infrastrukturen fordonet befinner sig i. Enligt det amerikanska transportdepartementet ligger den mänskliga faktorn bakom orsaken till olyckor i 94 % av fallen. [1] Infrastrukturen har inte utvecklats särskilt mycket de senaste åren medan bilarna blir mer moderna och även autonoma. För att hålla reda på de nya smarta bilarna måste infrastrukturen digitaliseras. Rapporten beskriver en undersökning av möjligheterna för kommunikation mellan ett autonomt fordon och infrastruktur. Resultatet efter tester med företaget Infotivs autonoma bilplattform i kontorslandskap presenteras. Rapporten beskriver implementationen av bil till infrastrukturkommunikation bestående av en mjukvarulösning för kommunikation mellan fordon och infrastruktur samt demonstrations-enheter av en bro samt ett trafikljus.
 • Post
  Webbapplikation för CV generering i molnet
  (2019) Cebe, Daniel; Abdulkader, Nurhusein; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Lundin, Peter
  The company FrontEdge IT has from the beginning used a CV management where all CVs for the employees are gathered in a folder on a local computer. The goal of this project was to create a cloud-based web application that generates a CV for all employees in the company. This report describes how implementation of such a system can achieve more efficient CV management. The constructed system uses the Springs framework with Java as the programming language and MySQL as the database management system and the React with JavaScript as the programming language for the user interface. The result was a functioning cloud-based web application with associated databases and a user-friendly user interface that facilitates CV management and creation of unified CV in a much more efficient way for the company.
 • Post
  Automatisering av pallpackning
  (2019) Röhr, Simon; Hansson, Viktor; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Duregård, Jonas
  Framtiden går mot ett mer näthandelsbaserat tillstånd och medför ett behov av att effektivt sköta lagring, hantering och leverering av de produkter som på marknaden erbjuds. Robotteknologi är idag bättre och billigare än tidigare, detta till följd av konkurrensen på marknaden. En investering i en automatisering av pakethanteringen är således närmare idag, även för mindre företag som bedriver näthandel och med en lägre budget. Företaget RT Robotics ser en möjlighet att genomföra denna automation och behöver då den algoritm som hanterar och optimerar de paket som är tänkta att placeras på en lastpall. I denna rapport beskrivs framtagandet av denna algoritm, som med information om paketens dimensioner beräknar fram slutpositioner hos paketen på den tänkta lastpallen. Den kod som skrevs hanterar en stor variation sett till både paketdimensioner och antal mycket väl, något som för en människa kan ses som en näst intill omöjlig uppgift då tiden är begränsande. Den praktiska utformningen av inläsning- och frammatningsteknik av paketen samt den fysiska placeringen roboten ansvarar för ligger utanför detta projekts ramar och lämnas åt RT Robotics. De paket som hanteras begränsas även till en rätblocksformad geometri, detta för att simplifiera programlogiken.