Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 672
 • Post
  Utveckling av lösning för simulering av flexibla och konfigurerbara produktionssystem: Development of solution for flexible and reconfigurable production systems
  (2023) Ingvarsson, Daniel; Johansson, Filip; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science; Ylipää, Torbjörn; Ylipää, Torbjörn
  The thesis was conducted at GKN Aerospace Sweden AB in Trollhättan during the spring of 2023. The purpose of the project was to investigate and demonstrate flexibility and reconfigurability in production cells through the development of a simulation model in Plant Simulation. The background of the thesis lies in the rapidly growing aerospace industry, where the demand for new aircraft is expected to double in the next 20 years. This increases the requirements of the production capacity, which lead to opportunities and challenges to meet the demand. The aim of the thesis was to develop an adaptable simulation model in Plant Simulation to demonstrate flexible and reconfigurable production. By performing simulations and drawing conclusions from the results, the work aimed to explore the flexibility and configurability of production cells and contribute to future industrial system solutions. The project was based on a production scenario from GKN Aerospace, where a micro-flow cell and CNC-machines were used to process and inspect parts. A simulation model based on this scenario was developed in Plant Simulation. The model had to be reconfigurable and adaptable during the simulation by changing process times, process sequences, volumes, personnel and working hours. The report provides information on the methods and workflow used in the study. Banks' model has been central in building a flexible and reconfigurable model. The results of the simulations demonstrate that a flexible and configurable model has been created. The requirements for demonstrating a flexible and configurable model have been achieved by building the model with easily modifiable tables and methods. The model visually demonstrates flexibility during the simulations but is also flexible in how it can be used and modified to achieve the user's goal
 • Post
  Konceptutveckling av en mobilapplikation för läkare och läkarstudenter: Design för Hypocampus med fokus på usability och lärande
  (2023) Tholén, Lovisa; Nyman, Amanda; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science; Dahlman, Sanna; Carlsson, Carl Johan
  Every year 1500 medical students graduate in Sweden. During the COVID-19 pandemic most of the educations had to transform from being mostly analog to being held digitally remotely. To make the transformation possible digital aids were used which has also been proven to promote active learning and engage students. Hypocampus is Sweden´s leading digital study platform for medical students and is currently used by 150 000 university students, doctors, professionals and high school students. Their vision is to raise the knowledge level of the medical profession by using cognitive and educational science. The platform includes fact-based literature with associated questions, curricula and practice exams. Today there are only web versions of Hypocampus with the same codebase and no mobile application. This causes some disadvantages as the same interface must operate on a computer as well as on a mobile phone. The possible interactions are also limited. A need for a mobile application has been expressed by Hypocampus users, however because they are a start up company the resources are limited and carefully spent. By having a discussion with the company, the project was established with the purpose to develop an interactive mobile application prototype to investigate the differences between the two platforms, and to see if the mobile application is perceived as a more accessible platform and how the usability is experienced. Through a user-centered process with initial interviews, concept development and two user experiments the question formulation was answered. The project resulted in a prototype with a design consistent with Hypocampus’ identity where the functionality is adapted to better suit a mobile
 • Post
  Upplevelsen av digitala möbler i metaverse: En utforskning av användarperspektivet
  (2023) Gustafsson, David; Östberg, Amber; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science; Wranne, Olof; Wranne, Olof
  Metaverse, an umbrella term for interactive digital environments that create an illusion of an alternative reality, is a subject with an unpredictable future in terms of its areas of use and adoption rate. This study investigates the potential value of furniture in metaverse, examines how furniture should be designed technically, visually, and in consideration of emotional criteria. This study includes several user-centred methods to succeed in completing this work with user oriented characteristics. Initial semi-structured interviews focusing on digital and physical furniture, KJ-analysis and focus groups formed the basis for iterative analysis of user attitudes, needs and requirements. The furniture used for research purposes in metaverse went through a traditional product development process, until two concepts where finished. Then the 3D modelling of the furniture took place, with polygon modelling as the central approach. Techniques such as UV-mapping and texturing contributed to the final results of the furniture and its integration into a room in metaverse. Based on knowledge from the focus groups, a final set of requirements is presented. These requirements clarify the criteria that furniture in metaverse should fulfil to provide a usable and digitally fitting experience. In conclusion, uncertainties persist regarding the trust and future of metaverse as a tool moving forward. Questions remain in relation to the actual utility of furniture in metaverse, given the lack of certain sensory attributes and the central reliance on the visual expression. However, in this study, several future prospects have been revealed, such as how metaverse and digital furniture can enhance human interaction and inspirit creativity in day-to-day tasks.
 • Post
  Undersökning av fördelarna med en automatiserad blästringsprocess: Framtagning av en prototyp för att undersöka hur en automatisk blästringsprocess påverkar anställdas dagliga arbete
  (2023) Christensen, August; Jansson, Ellinor; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science; Johansson, Björn; Nyqvist, Per
  Blästring är en bearbetningsmetod vars syfte är att ta bort rost och andra orenheter från ett material. Processen utförs oftast manuellt av en operatör vilket är både en repetetiv och slitsam arbetsuppgift. Avsikten med detta examensarbete var att utvärdera huruvida en automatiserad blästringsprocess kan förbättra anställdas arbetsmiljö samt effektivisera det vardagliga arbetet inom industrin. För att utföra studien lät gruppen designa och tillverka en prototyp för automatiserad blästring där tester, experiment och intervjuer användes som underlag för att besvara frågeställningen. All tillverkning av både manipulator och kontrollsystem utfördes i Volvo Autonomous Solutions Concept Vehicle Lab, med undantag för bland annat motorer och motordrivare som köptes in från leverantör. Under projektet undersöktes det hur en prototyp kan integreras i ett befintligt blästerskåp samt hur den kan konstrueras för att uppnå önskad funktion i smutsiga miljöer. Arbetet resulterade i en fungerande prototyp som integrerades i ett blästerskåp på Volvo Autonomous Solutions där de anställda fick möjlighet att testköra protoypen samt delta i intervjuer där fokus låg på arbetsmiljö och maskinens prestanda. Underlag för vidareutveckling, en komplett bruksanvisning samt en riskanalys skapades för att kunna använda maskinen i de anställdas vardagliga arbetet samt för att ge tillräckligt med underlag för att möjliggöra framtida förbättringar.
 • Post
  Konceptframtagning av lägessensor för svenska dörrlås
  (2023) Lundin, Maxemillian; Sjöberg, Felix; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science; Melkersson, Kjell; Lindblom, Filip
  Examensarbetet gjordes på uppdrag av projektet Doora. Syftet med arbetet var att ta fram ett koncept för en lägessensor till svenska dörrlås som avgör om låset är låst eller inte. Genom produktutvecklingsmetoder togs ett koncept fram. Resultatet presenteras genom CAD-modeller och schematiska ritningar. Resultatet av arbetet är ett koncept för en sensor som används i ett delsystem i en lösning för bevakning och larm av främst lägenhetsdörrar. I figuren nedan visas slutresultatet