Nya modeller

I denna tillfälliga samling ligger modeller som byggts under året innan de sorteras in i olika samlingar.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 77
 • Post
  Bruksgården, detaljmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-28) Olsson, Karl-Gunnar; Hafström, Elin; Koch, Áron; Palmborg, Charles
  Den skulpturala trappan sträcker sig mellan fyra våningsplan. På fjärde våningen finns ett takfönster som låter ljuset sila ner genom alla våningsplan. Petra Gipp beskriver trappan som en stor kropp som vrider sig upp mot ljuset. Modellen vill betona trappans tyngd - både genom modelltrappans färger och material.
 • Post
  Bruksgården, detaljmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-28) Olsson, Karl-Gunnar; Skoglund, Johanna; Roch Rojek, Maciej; Palme, Karin
  Materialmötet mellan nytt och gammalt. Vi har visat på kontraster i materialens form, uttryck och proportion.
 • Post
  Bruksgården, konceptmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-26) Olsson, Karl-Gunnar; Fredriksson, Elsa; Eriksson Holst, Alva; Eklund, Ebba
  Skallös konceptuell modell som visar tillbyggnadens insida. Modellen vill belysa byggnadens ljusa, lätta och luftiga rum. Formens inspiration kommer från tegelstenarna och det obrutna flödet som trappan skapar invändigt. Även framhäva de ljusinsläpp som fönstren ger.
 • Post
  Bruksgården, konceptmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-29) Olsson, Karl-Gunnar; Thorén, Smilla; Svensson, Idun; Åhs, David; Söderström, Linnea
  En översiktsmodell som visar tillbyggnadens känsla och sammanhang gentemot originalbyggnaden Orginalbyggnaden är i den här modellen förpassad till kulisserna som en abstraherad volym. Tillbyggnaden upplevs som mörkare och tyngre och står stadig och stark trots sin höga och långsmala figur. Tillbyggnaden är gestaltad som en del i ett pussel. Byggnadskroppen klossar smidigt in i originalbyggnaden och fasadens inskjutna och utkragande delar klossar in i öppningarna naturligt och självsäkert. Är man nyfiken och lyfter bort träklossarna kan man lära sig något om byggnadens rum.
 • Post
  Ordrupgaard Tillbyggnad - Väggdetalj
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2023-09-28) Johan, Linton; Marcus, Tufvesson; Amanda, Nykänen; Sofie, Nolander
  Historia På slutet av 1800-talet och början på 1900- talet grundade Wilhelm Hansen, en dansk försäkringsman, sin konstsamling. Samlingen representerades bland annat med verk av L. A. Ring, C. W. Eckersberg och Christen Købke. Wilhelm och hans fru köpte senare ett stort stycke mark i Ordrup där de mellan 1916 och 1918 uppförde herrgården Ordrupgaard som är ritat av arkitekten Gotfred Tvede. Ordrupgaard byggdes i nyklassicistisk stil och omges av en lummig grönskande park och en fransk inspirerad rosenträdgård. Vid Wilhelms och Hustruns död skänktes konstsamlingarna, huset och parken till den danska staten, i enlighet med hans testamente. Ordrupgaard öppnade som statligt konstmuseum år 1953. Tillbyggnad En tillbyggnad på Ordrupgaard invigdes 2005, ritad av Zaha Hadid. Tillbyggnaden är 1,150m^2 och har en avancerad organisk form konstruerad i betong med svarta färgpigment. Ordrupgaard hade möjlighet att utöka, vilket gav chansen att designa en byggnad som omdefinierar relationerna mellan museets byggnader. Hamids tillbyggnad skapade en plats att ställa ut både temporära och permanenta konstutställningar. Tack vare den förbättrade luftkvalitén och säkerheten kunde dessutom internationella utställningar bli en del av konstmuseet. Den skapade chansen för internationella utställningar, då bland annat luftkvaliteten och säkerheten uppfyller de höga kraven som finns. Uttryck Tillbyggnaden har enorma fönster som släpper in naturligt ljus samtidigt som den från utsidan agerar som en spegel, där man kan se det böljande landskapet och naturen. Hadid ville skapa något som i sig själv blev en del av landskapet, men också något som jobbade tillsammans med den befintliga platsen. Hon ville att varken museet i sig eller konsten skulle bli uppdelat i olika fack, utan att allt hänger samman och skapar en flytande och kontinuerlig rörelse mellan de olika delarna. Tillbyggnaden suddar ut de traditionella gränserna, och skapar ett nytt sätt att använda platsen. Modell Väggdetalj 1:10 Modellen är i skala 1:10 och visar detalj på mötet mellan byggnadens olika material. Närmre bestämt ett fönster på tillbyggnadens nordöst- fasad. Bottenplattan och takkonstruktionen är konstruerad i svart betong med lavasten. Fönsterkarmarna är av svart stål där glasrutorna är fästa på ytterdelen av karmen med minimala fogar utvändigt. Den svarta fönsterkarmen möter sedan takkonstruktionen av svart lavasten. Modellen visar även mötet mellan marken och byggnaden. Där gräs möter grus som möter metongplattan.