Nya modeller

I denna tillfälliga samling ligger modeller som byggts under året innan de sorteras in i olika samlingar.

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 48
 • Post
  Zeitz MOCAA, konceptmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2022-09) Olsson, Karl-Gunnar; Magnusson, Elliott; Perović, Sandra; Lundberg, Julia
  Byggnaden ligger i Kapstadens historiska arbetshamn, med utsikt över Atlanten. Den stod färdig 1924 (arkitekt n/n) och användes för att förvara stora mängder spannmål från hela landet, men även andra delar av södra Afrika. Spannmålet fraktades till Kapstaden och förvarades I silosarna för att sedan fraktas vidare med båt. Byggnaden fungerade på detta sätt fram till 1995, därefter upphörde verksamheten. Byggnaden är och har alltid varit ett landmärke från både hav och land, 57 meter högt, samt utgör en historisk symbol för industrihamnen och vad spannmålet har betytt för den sydafrikanska ekonomin. Zeitz Museum of Contemporary African Art öppnade den 22 september 2017 och vid öppning blev det världens största museum tillägnat nutida konst från den afrikanska kontinenten och afrikanska konstnärer bosatta världen över. Ombyggnationen både önskades och finansierades I ett partnerskap mellan V&A Waterfront och Jochen Zeitz (Zeitz Foundation) med intentionen att vara en non-profit offentlig kulturell institution. Arkitektstudion som vann uppdraget heter Heatherwick Studio, och är baserad I London. Thomas Heatherwick var den huvudarkitekt som 2012 gav projektförslaget för ombyggnationen, en ombyggnation som kostat 500 000 000 RAND (ca 370 miljoner SEK).
 • Post
  Zeitz MOCAA, konceptmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2022-09) Olsson, Karl-Gunnar; Mannerblad, Amelia; Osmund, Selma; Fajersson, Jakob
  Byggnaden ligger i Kapstadens historiska arbetshamn, med utsikt över Atlanten. Den stod färdig 1924 (arkitekt n/n) och användes för att förvara stora mängder spannmål från hela landet, men även andra delar av södra Afrika. Spannmålet fraktades till Kapstaden och förvarades I silosarna för att sedan fraktas vidare med båt. Byggnaden fungerade på detta sätt fram till 1995, därefter upphörde verksamheten. Byggnaden är och har alltid varit ett landmärke från både hav och land, 57 meter högt, samt utgör en historisk symbol för industrihamnen och vad spannmålet har betytt för den sydafrikanska ekonomin. Zeitz Museum of Contemporary African Art öppnade den 22 september 2017 och vid öppning blev det världens största museum tillägnat nutida konst från den afrikanska kontinenten och afrikanska konstnärer bosatta världen över. Ombyggnationen både önskades och finansierades I ett partnerskap mellan V&A Waterfront och Jochen Zeitz (Zeitz Foundation) med intentionen att vara en non-profit offentlig kulturell institution. Arkitektstudion som vann uppdraget heter Heatherwick Studio, och är baserad I London. Thomas Heatherwick var den huvudarkitekt som 2012 gav projektförslaget för ombyggnationen, en ombyggnation som kostat 500 000 000 RAND (ca 370 miljoner SEK).
 • Post
  SESC Pompeia, sektion
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2022) Olsson, Karl-Gunnar; Hedlund, Ewelina; Torbjörnsson, Daniel; Bellman, Alma
  SESC POMPEIA, SEKTION Modell i skala 1:100 AV: Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz och Marcelo Suzuki FÖR: SESC Pompeia I: São Paulo, Brasilien, 1980. PRODUKTIONSÅR: 1980-1989 MÅTT: Byggnadsdelen som modellen visar är cirka 45 meter hög 40 meter lång 30 meter djup VAD: Sektionen visar på hur ett av de två “tornen” utgörs av sporthallar och tillhörande delar staplade på varandra. När byggnadsdelen öppnas upp i ett snitt blir kontrasterna mellan insida och utsida tydliga, den grå betongen mot den sprudlande färgsatta insidan. Bryggan mellan ut- och insida utgörs av hålrummen till fönster i organiska former med sina röda detaljer, vilka talar om att det finns något unikt att förvänta sig. Denna kontrast talar även för kontrasten i arkitektens sätt att arbeta: den totala kontrollen mot det lekfulla. HUR: Modellen är byggd i MDF-skivor där den yttre sidan är spacklad för att efterlikna betong. På insidan är våningsplanen målade i akryl efter den verkliga färgsättningen, förutom ett plan som istället illustrerar en process-skiss av arkitekten själv. VARFÖR: Skalan för modellen passar bra då den tillåter en överblick över byggnadsdelen, men även ger möjlighet att illustrera en lagom mängd detaljer. Material, färgsättningar och formgivning är de delar som modellen skall visa på, och vi ansåg att alla dessa presenteras på ett bra sätt i modellens storlek.
 • Post
  Zeitz MOCAA, konceptmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2022-09) Olsson, Karl-Gunnar; Börjesson, Isabella; Sahlin, Karin; Petersson, Wille
  Byggnaden ligger i Kapstadens historiska arbetshamn, med utsikt över Atlanten. Den stod färdig 1924 (arkitekt n/n) och användes för att förvara stora mängder spannmål från hela landet, men även andra delar av södra Afrika. Spannmålet fraktades till Kapstaden och förvarades I silosarna för att sedan fraktas vidare med båt. Byggnaden fungerade på detta sätt fram till 1995, därefter upphörde verksamheten. Byggnaden är och har alltid varit ett landmärke från både hav och land, 57 meter högt, samt utgör en historisk symbol för industrihamnen och vad spannmålet har betytt för den sydafrikanska ekonomin. Zeitz Museum of Contemporary African Art öppnade den 22 september 2017 och vid öppning blev det världens största museum tillägnat nutida konst från den afrikanska kontinenten och afrikanska konstnärer bosatta världen över. Ombyggnationen både önskades och finansierades I ett partnerskap mellan V&A Waterfront och Jochen Zeitz (Zeitz Foundation) med intentionen att vara en non-profit offentlig kulturell institution. Arkitektstudion som vann uppdraget heter Heatherwick Studio, och är baserad I London. Thomas Heatherwick var den huvudarkitekt som 2012 gav projektförslaget för ombyggnationen, en ombyggnation som kostat 500 000 000 RAND (ca 370 miljoner SEK).
 • Post
  Zeitz MOCAA, detaljmodell
  (Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, 2022-09) Olsson, Karl-Gunnar; Sverker, Ellen; Krokstäde, Alexander; Magnusson, Pernilla
  Byggnaden ligger i Kapstadens historiska arbetshamn, med utsikt över Atlanten. Den stod färdig 1924 (arkitekt n/n) och användes för att förvara stora mängder spannmål från hela landet, men även andra delar av södra Afrika. Spannmålet fraktades till Kapstaden och förvarades I silosarna för att sedan fraktas vidare med båt. Byggnaden fungerade på detta sätt fram till 1995, därefter upphörde verksamheten. Byggnaden är och har alltid varit ett landmärke från både hav och land, 57 meter högt, samt utgör en historisk symbol för industrihamnen och vad spannmålet har betytt för den sydafrikanska ekonomin. Zeitz Museum of Contemporary African Art öppnade den 22 september 2017 och vid öppning blev det världens största museum tillägnat nutida konst från den afrikanska kontinenten och afrikanska konstnärer bosatta världen över. Ombyggnationen både önskades och finansierades I ett partnerskap mellan V&A Waterfront och Jochen Zeitz (Zeitz Foundation) med intentionen att vara en non-profit offentlig kulturell institution. Arkitektstudion som vann uppdraget heter Heatherwick Studio, och är baserad I London. Thomas Heatherwick var den huvudarkitekt som 2012 gav projektförslaget för ombyggnationen, en ombyggnation som kostat 500 000 000 RAND (ca 370 miljoner SEK).