Flödeslayout vid Volvo Personvagnar AB - En förstudie för kartläggning av nuläge och förbättringsförslag för flödet i karosserifabriken

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/102445
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Flödeslayout vid Volvo Personvagnar AB - En förstudie för kartläggning av nuläge och förbättringsförslag för flödet i karosserifabriken
Authors: Ferhat, Kirdis
Keywords: Övrig annan teknik;Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/102445
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.