Simulering av industriellt distributionsnät

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/105150
Download file(s):
File Description SizeFormat 
AxelssonAndersMSc.pdfFulltext9.68 MBAdobe PDFView/Open
105150.pdfFulltext9.66 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Simulering av industriellt distributionsnät
Authors: Axelsson, Anders
Abstract: Den här studien syftade till att bestämma aktuell status på en industriell elanläggning genom att utföra statisk såväl som dynamisk simulering av anläggningen. Därutöver var förhoppningen att studien skulle ge svar på varför vissa fenomen och störningar uppstått i nätet och vad som i så fall kan göras för att undvika dessa. Även en introduktion med inkoppling av närliggande vindpark utförs för att studera ömsesidiga problem i de inkopplade anläggningarna i samband med olika typer av störningar. De två mjukvarorna NEPLAN och SIMPOW har använts för att utföra den statiska respektive dynamiska delen. Den statiska simuleringen går ut på att ta fram värden på anläggningens kortslutningskapacitet och spänningsfall i olika delar av nätet, medan den dynamiska simuleringen framställer momentanvärden för studier kring transienta förlopp i samband med exempelvis koppling av kondensatorbatterier samt till- och frånslag av matande ledningar. Särskilt i den dynamiska delen har förmodade störningskällor upptäckts vilket föranleder några utvalda förslag till förbättringar.
Keywords: Elkraftteknik;Electric power engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/105150
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.