Media Streaming For Infotainment - Predictive streaming using adaptive bitrate and buffering

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/112110
Download file(s):
File Description SizeFormat 
112110.pdfFulltext682.91 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Media Streaming For Infotainment - Predictive streaming using adaptive bitrate and buffering
Authors: Lilleste, Andreas
Lundgren, Lukas
Abstract: This master thesis will investigate if it is possible to vary the bitrate of a media stream in real time to make it fit over a link with varying quality. The varying bitrate of the media stream is based on different strategies for when to buffer and how much needs to be buffered. Strategies for buffering uses an estimated bitrate for the link to be able to predict when and where the link has high bandwidth or low bandwidth. The estimated bitrate is constantly updated and based on previously measured bitrates. Streaming is done between a client and server where the client is connected against the server trough a mobile broadband or a wireless accessed point. Sammanfattning I den här rapporten kommer vi att undersöka om det är möjligt att variera bandbredden på en mediaström i realtid så att den kan skickas över en länk som har en varierande kvalité. Den varierande bandbredden på mediaströmmen är baserad på olika strategier över när buffring ska ske samt hur mycket som behövs buffra. Strategierna använder sig av en estimerad bandbredd för länken för att på så sett kunna prediktera när och var länken har lägre eller högre bandbredd. Den estimerade bandbredden uppdateras kontinuerligt och är baserad på gamla uppmätta bandbreddsvärden. Mediaströmmen skickas mellan en server och en klient dä klienten är uppkopplad mot servern via ett mobilt bredband eller ett öppet trådlöst nätverk.
Keywords: Datorteknik;Computer Engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/112110
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.