Usability of Mobile Applications for Near Field Communication

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117329
Download file(s):
File Description SizeFormat 
117329.pdfFulltext4.14 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Usability of Mobile Applications for Near Field Communication
Authors: Lundahl, Oscar
Abstract: Dagens mobiltelefoner innehåller en stor mängd komplicerad teknik och avancerade funktioner. Att de är små för att lätt kunna bäras med överallt innebär även att möjligheterna att tillgängligöra information och funktioner blir begränsade. Detta är något som är ett växande problem för utvecklare av mobila applikationer. Detta examensarbete behandlar interaktionsdesign och användbarhet för mobila applikationer. De främsta målen med arbetet är att kunna bistå med rekommendationer för hur utveckling av användbara mobila gränssnitt bör ske samt hur NFC teknologin kan användas i sådana applikationer för att skapa en bra användarupplevelse. Utgångspunkten är att utvärdera användandet av metoder och riktlinjer för användbarhet i utvecklingsprocessen av en prototyp för shopping med bärbara enheter med NFC och QR Code teknologi. Resultatet presenteras som ett antal rekommendationer för gränssnittsdesign samt hur NFC kan användas i framtida mobila applikationer. Abstract Todays mobile phones are very complex electronic devices. The fact that they are small to be portable also mean that they are very limited when it comes to presenting and providing easy access to information and features. This is something that makes development of rich mobile applications difficult. This thesis deals with interaction design and usability of mobile applications with NFC technology. The primary goals are to provide suggestions on how to create usable interfaces for mobile applications and how the NFC technology can be used in such applications to support a good user experience. The approach is to evaluate the use of guidelines and methods for usability in the development process of a prototype for mobile shopping with NFC and QR Code technology. The results are presented as a number of suggestions for interface design and how NFC could be used in future mobile applications. Keywords: Usability, Mobile Software, Near Field Communication, NFC, QR Codes, Java ME, LWUIT
Keywords: Datalogi;Övrig informationsteknik;Computer science;Other information technology
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117329
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.