Konstruktion av dragsteg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/134195
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Konstruktion av dragsteg
Authors: Lindgren, Petter
Östergren, Andreas
Abstract: SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Utför forskning och provning på uppdrag av industrin. På avdelningen för Bygg och Mekanik utförs bland annat dragprovning i kombination med mikroskopi där man studerar ett materials egenskaper på mikrostrukturell nivå. SP utför idag denna typ av dragprov i standarddragprovmaskiner men i dessa har man problem med att under provets gång bibehålla mikroskopets fokus på deformationszonen. Utrustningen för att utföra dragprovning kallas dragsteg i vilken man drar ett provmaterial till brott. För att förfina metodenhar SP tagit beslutet att tillverka ett dragsteg som uppfyller deras krav. Rapporten behandlar konstruktionen av dragsteget inklusive transmission. Av tidsbrist så omfattar detta projekt inte tillverkning och driftsättning av dragsteget. Till utvecklingen av dragsteget har en studie på befintliga dragsteg och en kravspecifikation framtagen tillsammans med SP legat som grund. Förslag på lösningar till olika kostnader har presenterats. En komplett lösning tillsammans med ritningsunderlag har bara tagits fram för ett av alternativen. Denna lösning är enkel att anpassa till de andra alternativen då endast ett fåtal komponenter skiljer alterantiven åt.
Keywords: Materialvetenskap;Produktion;Teknisk mekanik;Materials Science;Production;Applied Mechanics
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/134195
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.