Examensarbeten på grundnivå

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 431
 • Post
  Den portabla kraftstationen: Kraftfullt batteripaket för båtliv och utomhusanvändning
  (2023) Herman, Ludvig; Bongnell, Cornelia; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Sjöblom, Jonas; Ljungqvist, Peter
  This report describes a thesis that deals with the possibility of developing a powerful portable power source. The goal of the work was to simplify the access to electricity for people that are living in places where the ability to access electricity is not given. Whether such a power source is needed and for what purposes it would be used was investigated. A requirement specification was developed where criterias were set on safety, material properties and on the performance of the battery. Based on the criterias, different types of battery cells were compared to find which type of battery cell is the most optimal for the purpose. The choice of material for the chassi was also made based on the requirements and wishes formulated in the requirement specification. Through sketches and models in CAD, various constructions were made on solutions with the aim of simplifying the use. The result was a concept of a powerful battery pack that facilitates access to electricity in places where the access is limited.
 • Post
  Förnybar energikälla, modellering och simulering av elektrifierat framdrivningssystem
  (2023) Boström, Alexander; Serner, Niklas; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Andersson, Mats; Östberg, Johan
  This report is focused on the methodology of modelling an electric propulsion system of a heavy vehicle intended for military use, foremost used to ship large and heavy cargo in different types of terrain. The purpose of modelling the propulsion system is to be able to simulate the vehicle in relevant settings and environments for the intended area of use. The work in this report is theoretical and no physical constructions were made. The modelling and simulation is made with software, more specific Matlab and Simulink. An extra energy source is included in the system to simulate the differences between a possible maintenance charge of the battery during operation and it’s effect on the range of the vehicle. The simulation results will show the performance of the vehicle that has been modeled. The overall result of the report will show wheter a such system has the potential to replace the existing vehicles in the military fleet driven by fossil fuels, and possible areas of development. No comparision is made with the existing vehicles, but the performance of the modeled electric propulsion system is analyzed. The conclusion is that the modeled system has a performance similar to the reference literature. The grade force and the rolling resistance is what affect the power consumption mostly, while the aerodynamic force is less significant. The vehicle handles the settings and environments that the system is simulated in. Furthermore is the extra energy source necessary to achieve longer range. For the external factors, the development within battery technology and fuelcell technology gives a positive future on the subject.
 • Post
  Integrering av drönare och eVTOL för persontransporter i nuvarande flygplatser
  (2022) Asgari Öhamamr, Ehsan; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Andersson, Mats; Åberg, Mats
  The development of new types of aircraft that start and land vertically with zero emission and noise is moving forward at a rapid pace. Several developers are in the process of certifying their aircraft in the next coming years. If these novel aircraft are to be used in Sweden, there must be preparations made by the flying industry. This thesis has studied the technical and operational requirements made by novel aircraft and what is the best manner for integrating them in to the already existing air-infrastructure. The thesis is based on literature research and interviewing actor in the airport market and actors who are active in this sector. The thesis began with analyzing the market, the major developers of AAM(Advanced Air Mobility) and the technology being utilized the make personal transport with these aircraft a reality. A large focal point has been the Lithium battery technology(LIB) and the challenges and opportunities associated with LIBs. The research has shown that battery technology is not an obstacle for market introduction but to gain better capacity and range novel battery technology is required. Batteries with silicon anodes and solid state electrolytes has been identified as the next major breakthroughs that could propel AAM to new heights. The results of the interviews and internal workshops has shown that there is a possibility to integrate AAM in to the current airports but there is great uncertainty regarding the regulations of the controlled airspace around airports. The certification procedures and rules are adequate for developing the aircrafts, but other aspects of operations are not codified yet and aren’t expected until the year 2024. The developers and operators of AAM believe that airports will play a major role initially due to the presence of already existing airinfrastructure and knowledge of managing air traffic. The perception in the long run is that AAM will move away from major airports to more regional airports and independent vertiports.
 • Post
  Karaktärisering av egenskaper för benmaterial hos ett mänskligt kranium: Karaktärisering av mekaniska egenskaper hos benmaterialet
  (2023) Haddad, Said; Shamoun, Fadi; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Thomson, Robert; Thomson, Robert
  Huvudskador är en vanlig följd av trafikolyckor. Följaktligen är det svårt att realistiskt simulera sådana händelser med vanliga krocktestdockor, som inte kan förutsäga den verkliga biomekaniska reaktionen hos ben vid en krockhändelse. En huvudmodell med skallben, hårbotten och hjärnstrukturer har skapats och utvecklats för att undersöka traumatiska huvudskador som orsakats av händelser som cykel- eller motorfordonsolyckor. De mekaniska materialegenskaperna hos skallbenet är avgörande för simuleringsresultaten, och en Finite Element Model skulle ge mer upprepbara och robusta test för att förbättra förståelsen för biomekaniken vid en händelse och bidra till bättre trafiksäkerhetsåtgärder. Denna studie syftar till att bättre förstå den dynamiska responsen hos människans kranium som ett material. Målet är att återskapa samma förhållanden och validera en del av den tidigare litteraturen som har gjorts om kranieben. Tre tidigare rapporter valdes ut, där varje rapport fokuserade på ett av följande ämnen, spänning, kompression och 3- punktsböjningstest. Dessutom finns det en utmaning med att integrera materialegenskaper i det Finite element simuleringsprogrammet LS-DYNA, eftersom programmet har sitt eget sätt att översätta verkliga materialegenskaper som ska simuleras. Materialnummer 81 valdes inom LS-DYNA och skulle fyllas i med materialparametrar. Testen genomfördes främst genom att hålla alla parametrar konstanta medan en parameter varierades genom simuleringarna. Sedan ändrades en annan parameter till att vara variabel i nästa testkörning, och så vidare. Responsen hos materialet var konsekvent lägre i simuleringarna i LS-DYNA jämfört med litteraturen. Att ändra parametrar som Poisson’s ratio, EPPF och sträckgränsen gav inte liknande resultat som på verkliga testen. Dock upptäcktes en positiv trend där ökande värde för EPPF resulterade i en ökad respons hos materialet. Förändringar i Poisson’s ratio och sträckgränsen påverkade inte resultaten i spänningstesten. Testning med en annan nätstruktur visade högre responsvärden men nådde ändå inte upp till värdena i litteraturen. Import av de bästa värdena från spänningstesterna till böjningstesten gav värden som liknade de i litteraturen, men endast för två hastigheter.
 • Post
  Låsbar avlastningsarm för Techcon
  (2023) Laurin, Carl; Svensson, John; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Chalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciences; Thomson, Robert; Thomson, Robert; Johansson, Andreas
  I industrin sker ofta lyft av tunga verktyg och komponenter vid montering och bearbetning samtidigt som arbetsställningen vid exempelvis slipning och svetsning ofta medger mycket dålig ergonomi. Detta projekt avser därför att utveckla en avlastningsarm som kan avlasta olika massor i form av verktyg och arbetsstycken och därefter låsas i en specifik position. Armen ska avlasta användaren vid de tunga lyften för att sedan kunna låsas i den position där användaren avser, för att tillåta montering eller bearbetning i en ergonomisk position. Armen konstruerades i form av en bom och en parallellarm där låsbara gasfjädrar möjliggjorde avlastning av olika massor och låsning för vertikala rörelser. Två splinesbromsar utvecklades och applicerades för att möjliggöra låsning av horisontella rörelser. En 3D-modell och en prototyp testades för att bekräfta att produkten till stor del skulle fungera och hålla i praktiken och i verkliga förhållanden. Vidare behövs åtgärder, förbättringar och tillverkning av en fullständig prototyp för att utvärdera och utveckla armens funktioner och ge högre säkerhetsfaktorer mot bristning hos vissa komponenter.