Culture, Architects and Disasters - The Clash of Values and the Role of Architects

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/136835
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Culture, Architects and Disasters - The Clash of Values and the Role of Architects
Författare: Gyllenhak, Malena
Nyckelord: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/136835
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!