Material och kvalitet, en studie för skärande bearbetning i stångmaterial

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147275
Download file(s):
File Description SizeFormat 
147275.pdfFulltext1.43 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Material och kvalitet, en studie för skärande bearbetning i stångmaterial
Authors: Figielman, Nathalie
Wenngren, Carl
Abstract: På uppdrag av Skärteknikcentrum Svergie AB i Gislaved gjordes en undersökning av driftstörningarna i produktionsprocessen hos tre olika medlemsföretag som kunde kopplas direkt till kvalitet på stångmaterialet som används. Undersökningen gjordes hos Gnosjö automatsvarvning AB, Finnveden Powertrain (Alvestafabriken) och Bufab Lann AB, alla arbetar med stångmaterial och har liknande tillverkningsprocesser. Uppgiften gick ut på att identifiera ifall det finns driftstörningar som enbart är beroende av kvaliteten på materialet samt vilka problem de leder till. Efter genomförda undersökningar och en större inblick hos de olika företagen konstaterades det att variationer i kvaliten på materialet har en effekt på hur produktionsprocessen fungerar. Störningar i produktionen kan reduceras ifall materialet egenskaper förbättras eller tillverkningsprocessen ändras. Problemen är kända men odefinierade hos företagen, vilket leder till att förbättringar och förändringar är svåra att utföra. Med hjälp av identifieringen av problemdefinitionen och att felen är batchberoende kan tillverkningsprocessen ändras och förbättras. För att i framtiden kunna tillverka på ett effektivare sätt behöver man komma åt problemet med kvalitet på materialet.
Keywords: Hållbar utveckling;Produktion;Mekanisk tillverkningsteknik;Konstruktionsmaterial;Sustainable Development;Production;Mechanical manufacturing engineering;Construction materials
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147275
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.