Selection of preprocessing methods for partial least squares regression of acoustic spectrometry data using a genetic algorithm

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/148208
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
148208.pdfFulltext1.2 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Selection of preprocessing methods for partial least squares regression of acoustic spectrometry data using a genetic algorithm
Författare: Johansson Mauricio, Sebastian
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik;Elektroteknik och elektronik;Information & Communication Technology;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
Serie/rapport nr.: Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX062/2011
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/148208
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!