Analys av nettovärmebehov i ett nyproducerat flerbostadshus - Effekter solinstrålning, internvärme, orientering, förbättring av klimatskal samt värmeåtervinning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/148594
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Analys av nettovärmebehov i ett nyproducerat flerbostadshus - Effekter solinstrålning, internvärme, orientering, förbättring av klimatskal samt värmeåtervinning
Authors: Lindqvist, Jenny
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2006
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2006:97
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/148594
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.