Integration av sökmotor i målstyrningssystem

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/149359
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Integration av sökmotor i målstyrningssystem
Authors: Åslin, Lars
Abstract: Ett allt vanligare inslag på hemsidor och i olika mjukvarusystem är att användaren erbjuds en generell fritextsökning i någon form för att snabbt kunna söka upp information. Således finns ett stort intresse att integrera sökfunktioner i redan existerande system. Denna rapport är ett resultat av ett sådant arbete som i nära samarbete med ett företag har gått ut på att integrera en sökmotor i det målstyrningssystem som de utvecklar och säljer. Rapporten innefattar en konceptuell genomgång av hur generella sökmotorer fungerar och är uppbyggda samt hur rankningen av sökresultaten i dessa går till. Vidare följer en jämförelse mellan ett antal utvalda tredjepartskomponenter för att finna och motivera en komponent för byggandet av en prototyp. Resultatet blev slutligen en väl presterande söktjänst byggd på en portning av sökmotorn Apache Lucene till C# som kompletterades med bland annat, så kallad, facetterad sökning.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Programvaruteknik;Information & Communication Technology;Software Engineering
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/149359
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.