Annonsering av loppmarknader på Internet

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156034
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Annonsering av loppmarknader på Internet
Authors: Jilvero, Andreas
Abstract: Om man planerar att sälja ett föremål, är det naturligt att vända sig till en köp- och säljsajt, exempelvis Blocket.se. Detta går bra om föremålet är värdefullt, ty då får säljaren ut mycket pengar per spenderad tid. Om man däremot ska sälja en mängd mindre värdefulla saker, då blir det inte ekonomiskt hållbart att använda samma process, eftersom tidåtgången antagligen kommer vara stor medan inkomsten är låg. Rapportens syfte är bland annat att visa och utveckla en webbaserad tjänst där privatpersoner kan annonsera ut sina loppmarknader. Genom att annonsera ut en personlig loppmarknad kan man på så sätt minska tidsåtgången för säljaren samt centralisera försäljningen av alla föremål till ett ställe. Systemutvecklingen har dock varit ett komplext arbete, där man som utvecklare ställs inför många val gällande plattformar och implementationsteknik, där varje val påverkar det nästa. Rapporten redovisar de implementationsval som har gjorts samt ett resultat som, med implementationsvalen som grund, visar en webbapplikation som syftar till att vara en annonsmarknad för loppmarknader.
Keywords: Programvaruteknik;Informations- och kommunikationsteknik;Software Engineering;Information & Communication Technology
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156034
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.