Trävaru export med fartyg från Sverige

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/158898
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Trävaru export med fartyg från Sverige
Authors: nordlund, erika
Leimalm, Madeleine
Abstract: Rapporten behandlar svensk skogsindustri och exporten av sågade trävaror sjövägen från Sverige till övriga världen. Rapportens syfte är att undersöka om transportköparna är mer intresserad av ett logistiskt koncept, det vill säga sjötransport kombinerad med en annan aktivitet, eller enbart sjötransporten. Lågkonjunktur och hård konkurrens ställer nya krav på sjöfarten, inte bara att effektivisera fartygen utan även hitta olika metoder för att sälja sjötransporten som tjänst. Förhållandet mellan transportören och transportköpare ligger i fokus för rapporten. Rapporten är baserad på intervjuer och enkäter som gjorts bland personer med kunskap och erfarenhet kring ämnet, vidare har företagsnamn och personers namn hos de som deltagit i enkäten behandlats konfidentiellt. Resultatet som vår undersökning gav visar att om transportörerna erbjuder logistiskt koncept, som är innovativa och kostnadseffektiva, är transportköparna villiga köpa tjänsten. Sjöfartsbranschen står på tröskeln till en allmän attityd förändring till hur sjötransporter ska säljas i framtiden, det med ett stort kundfokus.
Keywords: Transport;Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/158898
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.