Examensarbeten för kandidatexamen

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 239
 • Post
  Analys av LCL-kunders prioriteringar i containerfrakt
  (2022) Moberg, Eric; Åsberg, Viktor; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Larsson, Martin; Olindersson, Fredrik
  På ett containerrederis avdelning för less than container load (LCL) fanns det ett behov att ta reda på vilka egenskaper av transporttjänsten som deras kunder prioriterade. Arbetet utfördes på Chalmers tekniska högskola på Lindholmen och på containerrederiets kontor. Det gjordes en analys av hur LCL-kunderna rangordnade service-elementen och kundtjänst-elementen. Hur kundernas prioriteringar av service-elementen och kundtjänst-elementen skilde sig mellan olika branscher analyserades även, och det analyserades hur containerrederiet kan anpassa sig för att bättre möta kundernas behov. I denna studie är det endast containerrederiets import-kunder för LCL sändningar i Sverige som har analyserats. Den metod som använts för att komma fram till resultatet baseras på en enkätundersökning som skickades ut till ett urval av containerrederiets import-kunder inom LCL. Resultatet från studien tyder på att containerrederiets LCL-kunder prioriterar pris högst, följt av leveransprecision. Av tjänsterna inom kundservice prioriterade LCL-kunderna problemlösningsförmåga och svarstid högst. LCL-kunderna inom både partihandeln och detaljhandeln prioriterade pris och leveransprecision högst. LCL-kunderna inom tillverkning-och industribranschen prioriterade pris och kringtjänster högst. Av kundtjänst-elementen prioriterade partihandelsbranschen svarstid högst, följt av problemlösningsförmåga. Detaljhandelsbranschen prioriterade problemlösningsförmåga och svarstid högst. Tillverkning-och industribranschen prioriterade problemlösningsförmåga högst, följt av informationsflöde. Studien kom till slutsatsen att containerrederiet kan bättre möta kundernas behov genom att ge bättre återkoppling om ETA via en e-postlista vilket kommer göra det möjligt för deras kunder att alltid få den senaste ETA infon och att ingen missas att informeras.
 • Post
  Smartcontainern - En studie om smartcontainers roll i transportkedjan
  (2022) Bokstedt, Christoffer; Flodin, Hanna; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Lindmark, Olle; Skoog, Jan
  På senare år har det blivit alltmer intressant att följa vart ditt gods befinner sig genom hela transportkedjan. Att använda sig utav en smartcontainer kan hjälpa till med den informationen. En smartcontainer är en container som är utrustad med en liten transponder som hela tiden är uppkopplad till internet. Tack vare att containern hela tiden är uppkopplad kan den ge information gällande var den befinner sig. Syftet med den här rapporten är att se vilka värdeskapande tjänster som kan komma från att använda en smartcontainer. Den kommer också att studeras om det är mer fördelaktigt att använda sig utav smartcontainern inom en specifik bransch. Något som också är en del av transporterna är transportavtalen. I den här rapporten kommer det också att undersökas om detta avtal kommer att förändras beroende på om godset transporteras i en smartcontainer jämför med en konventionell container. För att svara på dessa frågor har begränsningar gjort till transport av containers inom sjösektorn. Inte heller de ekonomiska eller tekniska aspekterna kommer att belysas. Utifrån intervjuer utförda med stora aktörer inom branschen, har det framkommit att smartcontainern bidrar med många värdeskapande tjänster. Informationen som smartcontainern bidrar med hjälper till att precisera när godset kommer fram till angiven destination och om den har utsatts för något under transporten. När det kommer till högvärdigt gods samt temperaturkänsligt gods som frukt, grönsaker och mediciner är detta till stor hjälp.
 • Post
  Konstruktion av liten vindtunnel - Vindtunnel för visualisering av flödet kring en vingprofil ämnad att stödja undervisning av grundläggande strömningsmekanik
  (2022) Albertsson, Hannes; Dinger, Simon; Sköld, Adam; Svensson, Kalle; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Andersson, Niklas; Fahlbeck, Jonathan
  The use of wind tunnels is a vital part of the field of fluid mechanics. This project have aimed to construct a small wind tunnel intended to be used in a laboration for an introduction course in the field of fluid mechanics at Chalmers University of Technology. The laboration aims to demonstrate stall of a wing and measure the resulting forces on the wing depending on its angle of attack. The airflow in the tunnel was set to reach speeds around 10 m/s, and be parallel, with low turbulence intensity. Through the use of design ideas and rules of thumb produced by previous studies, the project resulted in a wind tunnel that is small enough to be fitted upon a normal sized table. Testing showed that the resulting airflow in the tunnel could reach speeds up to 12 m/s, and that the flow was parallel, except for some small variations.
 • Post
  Effect of customer demand on transport climate impact - Are the customers demanding their carrier to use fossil free fuels and decrease airborne emissions?
  (2022) Håkansson, Jon; Muradi, Trifah; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Ytreberg, Erik; Salo, Kent
  Shipping is known to be a conservative industry and not prone to change. Despite of the slow change the shipping industry must get in line and meet regulations presented by the International maritime organization regarding lowering airborne emissions such as greenhouse gases, sulphur oxides, nitrogen oxides and particulate matter. A perspective that is often lacking, for demand to change transport to lower climate impact, is the one of the customers. Earlier research has shown that the economic factor always outweighs the will to change for options with less climate impact. This study aims to investigate the demand from customers of Ro-Ro transport to put pressure on their carrier to offer transport with lowered airborne emissions. Furthermore, an aim is to investigate the driving forces for the participants to work with lowering airborne emissions in the future. It also aims to investigate what measures the carrier implement to lower airborne emission. The study has shown that even if there was a demand for climate neutral transport the customers were not ready to pay enough for this option. Furthermore, the study shows that there is no demand to influence the carrier for a change in fuel to lower airborne emission. The carrier plan for future work in lowering airborne emission to meet future regulations and are currently implementing scrubbers as a method to decrease airborne emissions. All the participants agreed that the driving forces for lowering airborne emissions comes from regulation and this is needed as support for improvement. The study was limited to customers of Ro-Ro transport who have a contract with the collaborating carrier of the report and investigates only the export traffic from Sweden.
 • Post
  Effects of Morphological Variations on Hemodynamic Parameters in the Middle Cerebral Artery: A study conducted through Computational Fluid Dynamics
  (2022) Malmsköld, Pontus; Odbratt, Johanna; Peyvandi, Ehsan; Åkesson, Louise; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper; Sasic, Srdjan; Maggiolo, Dario
  Stroke is a large contributor to deaths around the world. One common cause of stroke is an Intracranial Aneurysm, which causes the wall of the artery to expand and potentially rupture leading to hemorrhage in the brain. The formation and rupture of both aneurysms as well as other contributors to stroke, are tied to specific hemodynamic properties such as wall shear stress. This paper aims to investigate the differences in wall shear stress in different patients in a bifurcating part of the cerebral vascular system that is prone to developing stroke; the middle cerebral artery. This in order to see how morphological differences between patients affect the hemodynamic parameters such as wall shear stress. This was done using an in silico method within Computational fluid dynamics called the Lattice Boltzmann method for two different patients. The Herschel Bulkley model was used in order to properly model the non-Newtonian flow of blood. The data for the two patients were provided though open-source MRI scans where the vascular system was extracted through thresholding. The results of simulating the flow for both patients showed that the mean shear rate is quite similar for the two patients, with some significant differences in local shear rate. These differences were attributed to the bifurcation angles of the arteries, where the patient with the largest bifurcation angle had the highest local shear rate both in and after the bifurcation. A higher shear rate implies a higher wall shear stress, which resulted in the fact that a larger bifurcation angle seems to give rise to a higher wall shear stress. Hence, the risk of developing Intracranial Aneurysms and other conditions leading to stroke in the middle cerebral artery, seems to be higher when the bifurcation angle is large.