New home for El Sistema - The transformation and conversion of Hammarkullen church into a music school

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159023
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: New home for El Sistema - The transformation and conversion of Hammarkullen church into a music school
Författare: Fratica, Mihaela
Nyckelord: Hållbar utveckling;Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Sustainable Development;Building Futures;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159023
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!