Trygghetsboende - Spannlandsgatan 5, 7 och 9 i Göteborg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159292
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159292.pdfFulltext5.02 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Trygghetsboende - Spannlandsgatan 5, 7 och 9 i Göteborg
Authors: Ivgi, Roni
Kjellman, Erica
Abstract: EU har utropat år 2012 som Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Under det här året kommer fokusering ske mot de äldre generationerna i vårt samhälle. Detta kommer man att göra i Sverige genom att belysa och ta upp frågor om hur samhället går att anpassa för de äldre. I Sverige finns det en växande grupp äldre och målet är att se till att dessa människor ska kunna känna sig säkra och självständiga. Det är viktigt för människor att känna att de är viktiga och att de bidrar till samhället. Statistik visar att (De Courcy, 2011) äldre föredrar att bo kvar i sina gamla bostäder. Ofta är dessa lägenheter inte handikappanpassade utan har trånga badrum och höga trösklar. För en äldre person med handikapp kan det bli jobbigt att bo kvar i sin gamla bostad. I de äldres områdena finns ofta tryggheter såsom nära och kära vänner och kännedom om området. Oftast vill man bo kvar i sitt gamla område och helst inte flytta alls. De äldre kan flytta till olika boendeformer så som mellanboende och särskildboende. I mellanboende ingår seniorboende, gemenskapsboende och trygghetsboende. Vi har valt att fördjupa oss i trygghetsboende. Med trygghetsboende menas att det i närheten av lägenheten ska det finnas en gemensamhetslokal eller liknande med en värd eller värdinna. Vi har studerat hur befintliga lägenheter kan göras om till lägenheter anpassade till äldre och bli trygghetsboenden. Syftet med undersökningen är att visa på hur man kan hjälpa äldre att bo kvar i bostaden och området. För de äldre betyder detta att de får alternativet att bo kvar i sitt område. Som metod och material har vi använt oss av litteraturstudie, varit på seminarium. Tagit reda på fakta om olika bidrag för trygghetsboende och äldre. Ritningar som vi har fått av Familjebostäder utav det befintliga huset har vi gjort nya planlösningar som skulle passa bättre för äldre. Vi har fått hjälp av arkitekter från KUB arkitekter med planlösningarna. Med undersökningen har vi kommit fram till att vissa lägenheter går att göra om och några av lägenheter är inte lämpade att göra om till lägenheter anpassade till äldre. Det är de minsta lägenheterna som inte går att göra till trygghetsbostäder på ett bra sätt. ABSTRACT This year, 2012, EU proclaimed as European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. In Sweden this will be done by enlightening and question how our modern society can be adjusted to fit its older citizens. The elderly population is growing and the goal is to make these people feel secure, self-reliant and productive. Because it is important for people to feel that they are contributing to the society and that they matter. Statistics shows (De Courcy, 2011) that the elderly often prefer their older living accommodations and don’t want to move unless it is necessary. Even if there older housings didn’t have luxuries like big bathrooms and low thresholds. These people often prefer their old houses because they know that neighborhood they have their contact network in the area. The elderly in Sweden have the options of moving to either a mellanboende or särskiltboende. With mellanboende means either housing for the elderly, Gemenskapsboende or Trygghetsboende. We have decided to immerse ourselves in the aspect of trygghetsboende. With trygghetsboende means that in a close proximity of the apartment there should be a community room for the elderly with a host or hostess and the apartment will be adjusted for a person with a physical disability. We want to achieve this goal by planning the apartments in this construction to accommodate the elderly and become trygghetsboenden. The purpose with this study is to give the elderly the possibility of choosing a trygghetsboende and still be able to live in the same are that they are used to live in. We have chosen to gather information by studying literature, visiting seminar and read about the different contributions the municipality and the state offers. We have used the drawings of the resident given to us from Familjebostäder to plan new apartments for the resident. To do this we have gotten help from KUB-arkitekter with the planning of the house. With the research we have done we have reached the conclusion that some of the apartments are suited to remodel to the elderly populations, the smaller apartments are the harder ones to remodel to suit the needs of the elderly people in a good way.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Hållbar utveckling;Building Futures;Civil Engineering;Sustainable Development;Building Futures
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159292
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.