Utveckling av programvara för kontrollenhet till en industriell bläckstråleskrivare

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159846
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159846.pdfFulltext1.97 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Utveckling av programvara för kontrollenhet till en industriell bläckstråleskrivare
Authors: Collin-Karlsson, Robert
Hedman, Fritiof
Jeppson, Ola
Abstract: Denna rapport behandlar utvecklingen av en programvara för styrning av ett industriellt bläckstråleskrivarsystem. Projektet är baserat på effektmål ställda av beställaren Inkit AB. Dessa omfattar funktionalitet som programvaran ska ha. Krav fanns även på att programvaran skulle ha stöd för internationalisering, samt att den skulle ha ett användarvänligtgränssnitt. Det inbyggda systemet som ska köra programvaran har en ARM-arkitektur. En kravspecifikation togs fram för programvaran, där krav ställdes på definierade delar i programvarans arkitektur. Kraven implementerades med hjälp av kod, företrädesvis baserad på C++. Valet av utvecklingsmiljön Qt Quick för användargränssnittet möjliggjorde internationalisering. Kravet gällande användarvänlighet uppfylldes genom att principerna om konsekvens och samstämmighet applicerades. Programvaran gavs experimentellt stöd för ARM-arkitekturen genom val av utvecklingsmiljö. Dock omfattar inte rapporten implementering av programvaran på det inbyggda systemet.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159846
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.