Examensarbeten för kandidatexamen

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 394
 • Post
  Optimizing Quantum Computer Simulations With Data Compression & GPU Acceleration
  (2022) Ljung, Erik; Petrov, Darko; Bråberg, Felix; Forssén, Björn; Ringmar, Beata; Hedlund, Jonas; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering; Linde, Arne; Petersen Moura Trancoso, Pedro; Zouzoula, Stavroula
  Simulating quantum computers involves high memory usage and often long execution times. For that reason the purpose of this project was to analyze whether data compression and GPU acceleration can be used to run simulations with more qubits than previously allowed. Ultimately this project sheds some light on how GPU acceleration and data compression algorithms, ZFP and FPZIP, impact the amount of qubits that are able to be simulated. The simulator tested in this project was a modified version of the Quantum Exact Simulation Toolkit (QuEST). From the results of this project it was found that data compression shows good potential in decreasing the total memory usage per qubit size. However, the use of data compression negatively impacted the execution time, but by using GPU acceleration the impact was reduced.
 • Post
  Implementation av Elasticsearch i Lina
  (2022) GUSTAVSSON, KATARINA; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering; Duregård, Jonas; Svensson, Lars
  Foxway använder i sitt dagliga arbete en egenutvecklad plattform kallad Lina. I takt med att företaget expanderar ökar kraven på de sökfunktioner som finns i systemet. Detta projekt har undersökt möjligheterna att implementera sökmotorn Elasticsearch i Lina för att effektivisera sökfunktionaliteten och förkorta svarstider. Målet med projektet var att den nya implementationen ska kunna göra samma typ av sökningar som systemet kan med nuvarande implementation men med förkortade svartider. Med hjälp av Elasticsearch och Logstash har en prototyp utvecklats som en omarbetning av det existerande systemet. API-anrop som skickas från Linas användargränssnitt hämtar data, som på förhand indexerats genom Logstash, från Elasticsearch. Själva omarbetningen var lyckad men målet att förkorta svarstiderna uppnåddes inte.
 • Post
  Algoritmer och simulation för en dynamiskt uppdaterbar ruttplanerare
  (2022) JAKOBSSON, OSKAR; AXETORN, JONATAN; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering; Svensson, Lars; Almström Duregård, Jonas
  Bzzt AB is a logistics company that focuses on optimised routes for deliveries. A problem that occurs when building software to optimise routes is the traveling salesman problem (TSP). TSP can be applied to many areas including the vehicle routing problem (VRP). Both VRP and TSP are two well documented areas of research, and there are multiple variations of the problems. A study of industrystandard solutions was conducted before moving on to development. This report presents and compares three different solutions to a modified version of TSP, a bruteforce solution, an euclidean approximation and a greedy approximation. Based on the results derived from testing the algorithms onto four different scenarios the conclusion is that the euclidean approximation consistently calculates suitable routes based on the criterias stated. To conduct this comparison a simulation- and testing environment has also been developed. This software is engineered to represent a real world scenario by generating events and simulating the passing of time. The simulation- and testing software also gathers the information from the calculations and condenses the data into a readable format. New algorithms can be tested through the simulation-software to analyse the efficiency based on stated criteria.
 • Post
  Mjukvaruutveckling av FreeRTOSbaserade inbyggda system
  (2022) SVENSSON, LUDVIG; DANG, MICHAEL; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Svensson, Lars; Duregård, Jonas
  Mjukvaruutveckling mot inbyggda system har historiskt varit präglad av begränsad tillgång till fysisk hårdvara. Som ett resultat kan utvecklingen och testerna som görs mot fysisk hårdvara orsaka konflikter och tidskrävande problem mellan teammedlemmar. Diadrom strävar efter att effektivisera utvecklings- och distributionsprocessen genom att utforska möjligheterna att simulera inbyggda system i molnet, så att teammedlemmarna inte begränsas av den fysiska hårdvaran. Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna att simulera hårdvara baserad på FreeRTOS applikationer i molnet. Dessutom: hur kan mjukvaruutveckling av en inbyggda applikationer utformas för att underlätta virtualisering i molnet men samtidigt fungera mot den fysiska hårdvaran? Undersökningen började med att definiera problemet och sedan gå vidare till att utforma ett lösningskoncept. Innan man kom fram till en lösning behövdes en stor mängd efterforskning och testning göras. Huvudfokusområdet låg kring Amazon AWS och ARM AVH. Efter avslutad efterforskning och testning kunde en prototyp implementeras. Den praktiska bidraget var ett proof of concept som kördes på hårdvara och AWS. Samtidigt är det teoretiska bidraget ett tillägg till kunskapen om simulering av inbyggd mjukvara som kommer att vara användbar under den kommande framtiden. Sammanfattningsvis har resultaten visat indikationer på att det är möjligt att skapa en simulerad miljö för utveckling av inbyggd applikationsprogramvara som kan representera en fysisk miljö inom en snar framtid
 • Post
  Utveckling av ett automatiserat kameraövervakningssystem
  (2022) DAVIDSSON, MATTIAS; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik; Svensson, Lars; Norell, Ulf
  Privatpersoner väljer idag ofta att installera säkerhetssystem i hemmet och inte sällan gäller det någon typ av kameraövervakning. Dessa system och lösningar kan vara mycket avancerade och ibland onödigt komplexa att handhava och administrera. Därför köper privatpersoner ofta in detta som en tjänst ifrån något bolag i branschen, inte sällan ett så kallat SaaS bolag 1. Detta innebär att mjukvaran och dess hantering utförs centraliserat på företaget av utbildad personal. Folk är idag mycket medvetna om och benägna att värna om sin digitala integritet. Med den snabba utvecklingen vi har inom området idag krävs möjligheten att kunna nyttja liknande system utan att behöva oroa sig över hur ens personliga data hanteras, används eller till och med riskeras. Studien undersöker möjligheten att konstruera ett lokalt integritetsskyddande kameraövervakningssystem men även på möjligheterna att underlätta handhavandet av systemen genom att automatisera delar av systemet via en närvarokontroll. Denna rapport beskriver hur implementeringen av ett sådant system kan underlätta användningen av kameraövervakning. Systemet aktiveras vid närvaro av handhållna enheter såsom mobiltelefoner inom hemmets WiFi nätverk. Detta startar automatiskt en återuppspelning av potentiella larminspelningar på en TV. Resultatet är ett användarvänligt fullt fungerande kameraövervakningssystem. Tester utfördes för att säkerställa att en Raspberry klarar av att strömma övervakningsvideo på ett effektivt sätt. Testerna tydde på att hårdvaran i sig bör klara av att strömma mer än en kamera samtidigt.