Water - En ersättning för Fire, baserad på versionshantering

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159905
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159905.pdfFulltext976.11 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Water - En ersättning för Fire, baserad på versionshantering
Authors: Josefsson, Jesper
Larsson, Sofia
Oleander, Linus
Rouhani-Kalleh, Arash
Sahlberg, Pontus
Ängeslevä, Jonas
Abstract: Syftet med projektet som rapporten beskriver är att utveckla ett inlämningssystem för laborationer. Systemet ska bygga på versionshantering och ska hantera inlämning via en terminalklient. Inlämning skall även vara möjlig via ett webbgränssnitt. Systemets kärna är en webbapplikation som är baserad på open source-plattformen Gitorious, som är implementerad i Ruby on Rails. Systemet har en avancerad webbklient som itigt nyttjar MVC-strukturerade Javascript-applikationer. Processintensiva arbeten delegeras till ett system av prioritetsköer och workers. WebSocket-protokollet används för asynkron kommunikation mellan webbservern och klienten. Systemet använder sig utav BDD-ramverket RSpec för att få en självdokumenterande, högkvalitativ kodbas. br> Projektets omfattning visade sig vara för stort för tidsrymden av ett kandidatarbete, men resulterade i en mogen backend och ett välutvecklat gränssnitt som hanterar inlämning samt rättning av inlämningsuppgifter.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159905
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.