CHARMportalen - Ett internsystem för CHARM

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159945
Download file(s):
File Description SizeFormat 
159945.pdfFulltext1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: CHARMportalen - Ett internsystem för CHARM
Authors: Carlsson, Oscar
Günes, Mirac
Strandberg, Caroline
Abstract: Varje år arrangeras Nordens största arbetsmarknadsmässa, Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsmässa (CHARM), som engagerar hundratals studenter. Denna rapport avhandlar ett kandidatarbete vars syfte är att utveckla ett nytt internsystem till CHARMkommittéen. Det nuvarande internsystemet uppfyller inte de krav på funktionalitet som ställs av kommittéen. Studenter som vill engagera sig i mässan kan ansöka om att bli värdar. En värd har ett ansvarsområde och behöver då få tillgång till väsentlig information ur internsystemet. Internsystem skall kunna hantera värdansökningar och låta kommittéen tilldela värdroller till de studenter som skickat in ansökan. Företag som vill delta i mässan anmäler sig på en extern hemsida. Det nyutvecklade internsystemet är en webbaserad portal med all information lagrad i en databas. Internsystemet har en väl genomtänkt arkitektur för att enkelt kunna vidareutvecklas och underhållas. För att beskriva internsystemet har ett fertal modeller tagits fram, som bidrar till förståelse och tydliggör systemets funktionalitet. Rapporten behandlar också en utvärdering av programmeringsspråk med ramverk samt databashanterare, för att bestämma vad internsystemet skall implementeras i. På grund av projektets storlek behandlar kandidatarbetet endast de mest grundläggande funktionerna till det nya internsystemet.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/159945
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.