Ett Python 3-frontend till Guile

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161257
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161257.pdfFulltext415.56 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Ett Python 3-frontend till Guile
Authors: Kangas, Stefan
Spångberg, David
Reimers, Per
Svanlund, Krister
Abstract: GNU Guile är en virtuell maskin som implementerar Scheme. Det har som mål att vara enkelt att användas av andra program som extensionspråk. Sedan en tid har det utvecklas stöd för andra språk än Scheme, exempelvis ECMAScript och Emacs LISP. Föreliggande rapport beskriver hur man kan implementera ett Guile-stöd för Python 3. Stor vikt läggs vid en hög nivå av integrering med Scheme-stödet. Eftersom GNU Guile är fri programvara diskuteras även vissa aspekter av detta som påverkar hur ett användbart arbete måste genomföras. Såväl generella problem, och sådana som är förknippade med Guile, som uppstår vid implementering av Python 3 behandlas. Slutligen utforskas även möjligheten att använda metaobjektprotokoll, MOP, för att representera Python-objekt i GOOPS, Guiles huvudsakliga modul för objektorienterad programmering.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Datavetenskap (datalogi);Computer and Information Science;Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161257
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.