ChalmersAppen - en Androidbaserad mobilapplikation för studenter vid Chalmers tekniska högskola

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161304
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161304.pdfFulltext3.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: ChalmersAppen - en Androidbaserad mobilapplikation för studenter vid Chalmers tekniska högskola
Authors: Lindberg, Kajsa
Fagerström, Mikael
Rybacki, Michael
Tell, Daniel
Jasinski, Michael
Babic, Kenan
Abstract: Denna rapport beskriver utvecklingen av ChalmersAppen, en applikation för smarttelefoner med operativsystemet Android. Studenter på Chalmers tekniska högskola har behov av att nå flera olika webbsidor på Internet. Med tanke på att smarttelefoner ökar bland studenter kan studietiden underlättas med hjälp av en applikation som samlar den viktigaste informationen från de mest använda webbsidorna på ett ställe. Målet med ChalmersAppen var att den skulle utföra denna uppgift och vara användarvänlig. Som underlag till framtagandet av applikationen genomfördes en enkätundersökning bland studenterna. Undersökningen visade att det fanns intresse för en sådan applikation och vilka funktioner som var viktigast att ha med. Resultatet användes som riktlinjer för design och implementation av en första version av applikationen. Kandidatrapporten beskriver vidare hur implementationen av funktionerna har gått till samt hur resultatet av applikationen blev. Svårighetsgraden på implementationen varierade och på grund av en del motgångar kunde ett fåtal funktioner inte slutföras på det sätt som önskades. Ett av delsyftena med kandidatarbetet var att applikationen skulle lämnas över till tredje part för vidareutveckling samt eventuellt lanseras på Google Play.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Datavetenskap (datalogi);Computer and Information Science;Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161304
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.