Hummingbird - Tweet till elektronisk dörrskylt

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161310
Download file(s):
File Description SizeFormat 
161310.pdfFulltext1.22 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Hummingbird - Tweet till elektronisk dörrskylt
Authors: Åkesson, Andreas
Kallin, Jakob
Svensson, Anton
Tidstam, Lars
Brosser, Fredrik
Burgestrand, Kim
Abstract: Den här rapporten beskriver utvecklingen av en prototyp till ett system, Hummingbird, som låter användaren uppdatera en trådlös dörrskylt varifrån som helst, via mikrobloggtjänsten Twitter. Systemet har utvecklats som ett kandidatarbete vid Data- och IT-institutionen vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Projektgruppen har bestått av sex teknikstuderande från Chalmers och Göteborgs Universitet. Resultatet är ett fungerande system bestående av två delar: en dörrskylt med display samt en basstation som hämtar meddelanden från Twitter. Skylten och basstationen kommunicerar via en radiolänk. Projektets huvudsakliga fokus ligger på energieffektivitet hos skylten. Även användarvänlighet och robusta kommunikationsprotokoll har prioriterats. Som en del i projektets fokus på energieffektivitet har tekniker för strömsnåla displayer, radiokommunikationsmoduler och microcontrollerplattformar undersökts och använts. Användarvänligheten ligger i skyltens trådlöshet, enkla konfigurering, samt dess fysiska dimensioner som möjliggör enkel montering på en dörr eller vägg. Slutligen ges systemet robusthet av pålitliga kommunikationsprotokoll för nätverk och radiolänk mellan basstation och skylt.
Keywords: Datavetenskap (datalogi);Computer Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/161310
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.