Utformning och drift av ventilationen i en förskola. En jämförelse mellan CAV och VAV-system.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/162399
Download file(s):
File Description SizeFormat 
162399.pdfFulltext2.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utformning och drift av ventilationen i en förskola. En jämförelse mellan CAV och VAV-system.
Authors: Larsson, Fredrik
Al-Tayyar, Natik
Abstract: Dagens samhälle är i behov och strävar efter att få ner energianvändningen. Inte minst i byggsektorn där nyare teknik och smarta innovationer gör att vi kan sänka vår energiförbrukning och då även få ner våra energikostnader. Ett sätt att reducera dessa båda faktorer är att byta ut gamla ventilationslösningar mot nya mer energieffektiva system. Att välja en viss typ ventilationssystem är däremot inte alltid ett enkelt beslut då det finns ett flertal olika principer av system man kan utgå ifrån för att ventilera en lokal och skapa ett bra inneklimat. De enklaste ventilationssystemen ger ett konstant luftflöde medans man med mer avancerade system kan använda sig av varierande luftflöden för att förse en lokal med frisk luft utefter det behov som finns. Denna rapport har i sin helhet tittat på de förutsättningar som finns då man utformar ett ventilationssystem för en förskola. Det har även gjorts en kostnadsjämförelse mellan två olika systemlösningar vilket senare jämförts med varandra i en livscykelkostnadsanalys för att se på kostnaderna under ett längre tidsperspektiv. Det ena systemet med konstant luftflöde och högre energiförbrukning har varit ett så kallat CAV-system. Det andra med varierande luftflöden och lägre energiförbrukning, dock med en större investeringskostnad, är ett så kallat VAV-system. Som referensobjekt till undersökningen och för att avgränsa projektet har Hammerö förskola i Kungsbacka kommun använts Den information som har samlats in och bearbetats till rapporten, tillsammans med fältundersökningar och kontakt med olika personer, visar på vikten av att förse en förskola med frisk luft. Både för att säkerställa ett bra inneklimat för personalen men även för att barn är en mer känslig grupp och påverkas lättare av olika luftföroreningar. Beräkningarna som har gjorts för att titta på vilket system som är det mest kostnadseffektiva valet visar att det mer avancerade systemet med dess högre investeringskostnader inte lönar sig på lång sikt. Detta till trots att systemet drar mindre energi. Resultatet kan dock tolkas på olika sätt. Val av ventilationssystem uppfyller olika kriterier där ett system som förbrukar mindre energi, trots att det är dyrare i investering, kan vara ett bättre val för vår miljö.
Keywords: Byggnadsteknik;Building Futures;Building engineering;Building Futures
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola : E2012:08
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/162399
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.