The practice of administrative support process sourcing in ten of the largest organisations in Västra Götaland, Sweden

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/164461
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: The practice of administrative support process sourcing in ten of the largest organisations in Västra Götaland, Sweden
Författare: Borgedahl, Magdalena
Däversjö, Diana
Nyckelord: Industriell teknik och ekonomi;Industrial engineering and economy
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Serie/rapport nr.: Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : E2012:046
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/164461
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!