3D-Skanning och Webkamera

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167121
Download file(s):
File Description SizeFormat 
167121.pdfFulltext12.65 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: 3D-Skanning och Webkamera
Authors: Kristofferson, Daniel
Abstract: I samband med 3D-skanning med laser och en webkamera finns ett stort antal faktorer som påverkar skanningsresultatet. Många av dessa ligger hos hårdvara begränsningar och ljusförhållanden. Det finns många lösningar för 3D-skanning. Gamla lösningar vidareutvecklas och nya lösningar införs hela tiden. Syftet med denna studie är att utvärdera programvara och hårdvara och jämföra dessa med andra 3D-skannings tekniker. Under arbetets gång har olika experiment utförts för att testa begränsningar hos mjukvara och hårdvara. Rapporten innehåller slutsatser och förslag till hur man kan nå acceptabla skanningsresultat inom rimliga gränser.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167121
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.