Cisco ISE & Networking

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167529
Download file(s):
File Description SizeFormat 
167529.pdfFulltext2.11 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Cisco ISE & Networking
Authors: Konkur, Ufuk
Suleiman, Nassir
Abstract: Fler mobila och bärbara enheter tas med till arbetet och skolan varje dag. Detta kräver en större utveckling utav nätverken för att ge en rättvis tilldelning utav rättigheter samt behörigheter för alla nya anslutande enheter. Tyvärr går inte utvecklingen i samma takt som ökningen utav mobila enheter. Detta sätter en stor press på de administratörer för de nätverk som förväntas kunna tilldela rättvis åtkomst med rättvisa behörigheter för de olika anslutande enheterna. Många företag eftersträvar idag en bra grund att stå på i konstruktion av nätverk. Enkel nätverksuppbyggnad är att föredra av många företag för att dess administratörer enkelt skall kunna sätta sig i systemet. Arbetet är en utvärdering av ett system utvecklat utav Cisco Systems som underlättar för administratörer att styra och kontrollera nätverket både sett i säkerhet och drift samt tilldelning utav rättigheter. Det är ett nätverk som är byggt för att vara effektivt både i säkert mot intrång och i drift, men även effektivt för slutanvändare som inte behöver konfigurera innan anslutning till nätverket. Främst har arbetet utförts i Chalmers labbsalar men även i intilliggande rum i Chalmers lokaler. Resultatet vad gäller arbetet är en lyckad konstruktion av nätverk som är både effektivt och säkert som behandlar anslutande enheter på ett sätt som gör att de får rättvisa rättigheter till nätverket. Cisco ISE som är avancerat och effektivt nog för att kontrollera och styra olika typer utav rättigheter inom nätverket är lösningen till Bring Your Own Device.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167529
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.