Kvinnor i Svenska maskinrum 2011

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167712
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Kvinnor i Svenska maskinrum 2011
Authors: Prinsén, Sandra
Abstract: Syftet med denna rapport är att undersöka hur kvinnors i maskins arbetssituation ser ut ur ett modernt och uppdaterat perspektiv. Det finns många rykten om hur svårt och tufft det är att som kvinna att trivas och accepteras av kollegor ombord. Jag vill med denna forskning gå in och fråga dem det verkligen gäller, alltså kvinnorna som nu jobbar eller har jobbat till sjöss om hur de upplever sitt yrke, sina arbetskamrater, sin karriär och sin framtid. Detta för att få fram en så sann bild som möjligt om hur det faktiskt är att jobba som kvinna i ett maskinrum idag. För att nå uppsatta mål i denna forskning har jag valt att göra en enkät och i några fall en intervju med berörd maskinpersonal både maskinister och motormän (kvinnor) som är eller varit aktiva inom yrket under en relevant tidsperiod. Inom denna grupp kvinnor ligger det en lång och god erfarenhet av branschen samt ett brett spektra över rederier, törnars längd och fartygens arbetsuppgifter.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167712
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.