Den svenska handelsflottans beredskap inför ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167728
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Den svenska handelsflottans beredskap inför ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen
Authors: Andersson, Louice
Abstract: Ett ikraftträdande av barlastvattenkonventionen skulle innebära att fartyg från och med 2016 måste uppfylla regel D-2 i konventionen. Regel D-2 ställer krav på utsläpps innehåll av fartygs barlastvatten med avseende på patogener och organismer. Lösningen på D-2 kommer sannolikt innebära att flertalet fartyg måste installera ett typgodkänt behandlingssystem ombord som renar barlastvattnet till godkända gränsvärden. Rapportens syfte är därför att kartlägga beredskapen ur tre olika rederigruppers perspektiv inför ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen. Rapporten belyser även rederiernas syn på ett hypotetiskt ikraftträdande. För att uppskatta beredskapen har två huvudsakliga metoder använts; litteraturstudier och intervjuer. Resultatet av studien pekar på en varierad beredskap mellan de tre olika rederigrupperna, men enligt undersökningen är det idag uppskattat att omkring 10 % av den svenska handelsflottans fartyg har ett behandlingssystem för barlastvatten installerat.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167728
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.