Effektivisering av sjöräddningstjänsten

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167735
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Effektivisering av sjöräddningstjänsten
Authors: Carlsson, Jonas
Sommer, Martin
Abstract: Dagens metod för att förmedla positioner, dirigera räddningsenheter och beskriva sökområden är idag fylld av olika faktorer som gör processen osäker, komplicerad och tungrodd för operatören på en sjöräddningsenhet. Rapporten undersöker därför möjligheterna att använda en tidigare vagt utnyttjad funktion i Automatic Identification System:et (AIS) till att skapa ett digitalt hjälpmedel för användning inom sjöräddning. Hjälpmedlet använder Aids to Navigation (AtoN:s) för att beskriva positioner samt sökområden direkt på en sjöräddningsenhets digitala sjökortsdisplay. Rapporten undersöker även hur de mänskliga faktorerna Situational Awareness, Workload och Stress påverkas av det digitala hjälpmedlet. För att jämföra det konventionella sättet att förmedla positioner och sökområden med det digitala, genomfördes ett jämförande forskningsförsök. Resultatet av detta var att tiden till insats för räddningsenheten minskade, samtidigt som navigatörens situationsmedvetenhet ökade, mentala arbetsbelastning och stress minskade vid användning av det digitala hjälpmedlet.
Keywords: Farkostteknik;Transport;Vehicle Engineering;Transport
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/167735
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.