Betalningssystem för induktivt laddningsbara elbilar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168259
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Betalningssystem för induktivt laddningsbara elbilar
Authors: Gündogdu, Ali
Wickberg, Johan
Abstract: Elektrisk laddning av fordon är ett intressant alternativ till fossila bränslen. Dagens batterier har dock en begränsad kapacitet, vilket lett till att en grupp Chalmersstudenter har utvecklat ett system där elbilar laddas induktivt under körning. Laddningen sker genom energiöverföring mellan primärspolar under vägen, och sekundärspolar under bilarna. Ett sådant laddningssystem ställer andra krav på hur betalningen ska fungera än vad stationär laddning gör. Spolarna som ingår i laddningssystemet behöver också en mekanism för att aktiveras endast när bilar befinner sig ovanför dem. För att möta dessa krav har vi utvecklat ett betalningssystem där sekundärspolarna skickar över användaruppgifter till primärspolarna genom amplitudmodulering, vilket sedan följs av att primärspolarna vidarebefordrar dessa uppgifter till en server. Servern styr primärspolarna och kan kontrollera bilarnas användaruppgifter innan de aktiverar spolar framför bilarna. På detta sätt säkerställs att endast behöriga användare kan utnyttja laddningen. Vid början av laddningen kommer bilarna också att kontakta servern för att starta en session. Sessionen avslutas när laddningen avslutas, och skapar sedan grunden för fakturering.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168259
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.