The Midrange Platform Implementering av kameramodul

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168289
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: The Midrange Platform Implementering av kameramodul
Authors: Claesson, Per
Nyberg, Emil
Abstract: Detta examensarbete har genomförts hos Syntronic AB i Göteborg. Syntronic har utvecklat The Midrange platform att användas som bas för utveckling av olika system, samt tillhörande mjukvara som interagerar med hårdvaran i systemet. Rapporten beskriver en utredning om hur man med Midrange som plattform kan utveckla en fungerande kameraenhet. Projektet analyserar möjligheten att ta in en ström av data från kameran till plattformen, för att sedan skicka denna vidare via en Ethernetanslutning till en standard persondator. Inledningsvis beskrivs den teori som används under arbetets gång. En analys av tänkbara kameramoduler samt studier om gränssnitt och hårdvara görs också för att få en kunskap om vilka komponenter som bäst lämpar sig för implementering. Två olika kameraalternativ diskuteras, en med USB-gränssnitt och en enklare variant med USART-gränssnitt. Innan implementeringen kan ske görs konfigureringar av både hård- och mjukvara, samt tester med de olika kameraalternativen. Detta för att fastställa vilken kamera som är möjlig att använda under implementeringsfasen. Resultatet av projektet visar på hårdvarubegränsningar i den microcontroller som sitter monterad på Midrangeplattformen. Det framgår att en möjlig lösning endast kan uppnås med en enklare kamera med seriellt gränssnitt, USART. Lösningen som föreslås har fått ge vika både på prestanda och kvalité. Istället för strömmande video från kameramodulen sänds nu istället enstaka JPEG- bilder i VGA-storlek. För att uppnå ett mer fördelaktigt resultat behöver microcontrollern på Midrangeplattformen uppgraderas till en enhet med bättre stöd för USB-gränssnittet.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/168289
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.