Akut psykiskt omhändertagande vid incidenter till sjöss

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/175656
Download file(s):
File Description SizeFormat 
175656.pdfFulltext491.13 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Akut psykiskt omhändertagande vid incidenter till sjöss
Authors: Andersson, Elias
Abstract: Olyckor är vanliga inom sjöfarten. För den akut medicinska behandlingen finns god beredskap och tydliga riktlinjer. För den akut psykiska behandlingen saknas klara råd. Denna studie undersöker rådande riktlinjer och praxis för det psykiska stödet. Studien syftar på att klargöra vad det finns för möjlighet att utveckla det psykiska stödet i det akuta skedet efter en incident ombord på svenska fartyg. Människan reagerar på en traumatisk händelse på ett speciellt sätt och det kan behövas psykisk hjälp för att återhämtas. Arbetet tar upp området psykisk första hjälp med bland annat olika former av interventioner efter en incident. Intervjuer har genomförts med två rederier för att undersöka deras tillvägagångssätt vid en olycka. Dessa resultat har jämförts med en landbaserad organisation för att undersöka eventuella skillnader. Rederierna har planer för att lösa en kris. Resultaten är att båda rederierna utnyttjar sig av Företagshälsovårdens resurser för psykisk hjälp. Båda rederierna saknar rutiner för krisstöd ombord men följer den lagstiftning som finns. Rekommendationen är en implementering av råd om akut krisstöd ombord i SMS-systemet. Genom att delvis behandla krisen ombord kan återhämtningsprocessen att gå lättare. Som ett jämförande händelse används Estoniakatastrofen. Slutsatserna som kan dras är att det saknas råd för hur psykisk hjälp skall genomföras ombord. Det underlättar att ha en plan med grundläggande tillvägagångssätt vid en krissituation. Ett införande i reglerna av någon form av samtal är att rekommendera.
Keywords: Transport;Arbetslivsstudier;Transport;Work Sciences
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/175656
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.