Sensorviewer 3D View Visualisering av mätdata kring ett tredimensionellt objekt

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/176070
Download file(s):
File Description SizeFormat 
176070.pdfFulltext715.6 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Sensorviewer 3D View Visualisering av mätdata kring ett tredimensionellt objekt
Authors: Fransson, Christan
Ivarsson, Simon
Abstract: Denna rapport och examensarbete beskriver datorprogrammet som utvecklats för att visualisera ett inscannat tredimesionellt objekt tillsammans med mätdata insamlad kring objektet. Rapporten är begränsad till de visuella aspekterna av programmet. Visualiseringen av objektet och mätdatan tillsammans löses genom att importera och lägga till objektet i en Java 3d transformgrupp. Denna manipuleras sedan för att anpassa sig till mätdatan med hjälp av tre referenspunkter som anges på det virtuella objektet och samma antal punkter som anges på motsvarande plats på det fysiska objektet. Mätdata kan sedan läsas in och visualiseras som tredimensionella sfärer kring objektet med varierande färgton beroende på det uppmätta värdet och visas med rätt rotation och storlek runt objektet. Arbetet resulterade i ett program som klarar av att läsa in, kalibrera och visualisera ett objekt tillsammans med mätdata i samma fönster, med ett grafiskt gränssnitt för användarinput och navigering.
Keywords: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/176070
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.