Morgondagens terminaltraktorer - med avseende på alternativa drivmedel och emissioner av växthusgaser

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/176173
Download file(s):
File Description SizeFormat 
176173.pdfFulltext1.66 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Morgondagens terminaltraktorer - med avseende på alternativa drivmedel och emissioner av växthusgaser
Authors: Nilsson, Jacob
Martinsson, Mikael
Abstract: Mänskligheten står i behov av att minska sina utsläpp av växthusgaser. Då operationsområdet för en terminaltraktor är begränsat till hamnen skulle det gå att relativt enkelt bygga upp en infrastruktur för att driva dessa med hjälp av alternativa drivmedel. Dock finns det väldigt lite vetenskapligt material kring ämnet alternativa drivmedel i terminaltraktorer. Syftet med denna rapport är att utreda vilket/vilka drivmedel som kommer att driva svenska hamnars terminaltraktorer fram till 2020 samt att finna en lämplig kandidat att ersätta dieseln som dominerar idag. Därutöver har rapporten identifierat olika faktorer som är viktiga för att hamnarna ska ta till sig ett nytt drivmedel. I den här studien har tre olika hamnar samt en motortillverkare har intervjuats. Studien har funnit att samtliga intervjuade bedömer att diesel kommer att vara det dominerande bränslet för terminaltraktorer fram till 2020. Intervjuerna har kompletterats med en beräkning av utsläpp av växthusgaser vid DME- respektive eldrift. Resultatet är att studien har identifierat eldrift som den mest lämpliga kandidaten att ersätta dieseln. Faktorer som talar för el är bland annat låga utsläpp av växthusgaser i ett ”well-to-wheel”-perspektiv, god tillgänglighet samt att eldrivna terminaltraktorer redan idag finns tillgängliga på marknaden. Studien har dessutom identifierat dragstyrka, storlek på fordonen samt flexibilitet som områden där ett nytt drivmedel måste leverera för att kunna tillfredsställa hamnarna.
Keywords: Transport;Transportteknik och logistik;Transport;Transport Systems and Logistics
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/176173
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.