Isolationsstudie av DC/DC-omriktare. Havsbaserad vindkraft

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179437
Download file(s):
File Description SizeFormat 
179437.pdfFulltext2.98 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Isolationsstudie av DC/DC-omriktare. Havsbaserad vindkraft
Authors: Hellqvist, Oscar
Larsson, Jonas
Abstract: Förnyelsebar energi är viktigt för att minska människans negativa miljöpåverkan. Ett steg i processen är optimering av transmissionsnätet och investering i fler förnyelsebara energikällor, till exempel vinkraftparker. Vinkraftparker med enbart likströmsöverföring har lägre effektförluster än motsvarande växelström. För att ytterligare minska förluster i likströmsnät behöver spänningen ökas med DC/DC-omriktare. Syftet med studien är att uppskatta vilken effekt en DC/DC-omriktare kan uppnå om den placeras i en 20’ container vid botten av ett vindkraftverk, detta under förutsättning att modern teknik används. Studien presenterar en modell av DC/DC-omriktare i en container och beskriver hur beräkningarna har utförts. Alla beräkningar baseras kring förenklade modeller, vilket innebär att slutresultatet ger en optimistisk bild av hur omriktare kan rymmas i containerkonstruktioner. Fördelen med omriktare i container vid botten av ett vindkraftverk är att ingen separat platform behöver konstrueras för DC/DC-omriktare och därmed är mer ekonomiskt. Modellen och beräkningarna visar att en teoretisk DC/DC-omriktare om 360 MWfår plats i containern. I praktiken föreslås maximal effekt om 240 MW med förenklingarna i åtanke.
Keywords: Building Futures;Energi;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Elkraftteknik;Havs- och vattendragsteknik;Building Futures;Energy;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Electric power engineering;Ocean and River Engineering
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179437
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.