Sustainable vehicle choice for urban last mile delivery - PostNord case studies in Stockholm and Copenhagen

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179966
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Sustainable vehicle choice for urban last mile delivery - PostNord case studies in Stockholm and Copenhagen
Författare: Ainson, Jelena
Polyantseva, Ekaterina
Nyckelord: Annan maskinteknik;Hållbar utveckling;Övrig industriell teknik och ekonomi;Transport;Other Mechanical Engineering;Sustainable Development;Other industrial engineering and economics;Transport
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Serie/rapport nr.: Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : E2013:018
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179966
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!