Säkerhetsövningar –en jämförelse -En studie av säkerhetsorganisationer ombord och iland samt vilka lärdomar som kan utbytas

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179990
Download file(s):
File Description SizeFormat 
179990.pdfFulltext537.71 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Säkerhetsövningar –en jämförelse -En studie av säkerhetsorganisationer ombord och iland samt vilka lärdomar som kan utbytas
Authors: Andersson, Fredrik
Wramler, Alexander
Abstract: Fartyg i handelsflottan befinner sig ofta långt ifrån land och kan därför inte räkna med omedelbar hjälp. I en nödsituation är säkerheten beroende av besättningens egna färdigheter. Detta arbete är en jämförelse av övningar mellan olika säkerhetsorganisationer iland och till sjöss. Detta i syfte att förbättra övningar och övningskoncept framförallt till sjöss.
Keywords: Building Futures;Transport;Transportteknik och logistik;Annan samhällsvetenskap;Building Futures;Transport;Transport Systems and Logistics;Other Social Sciences
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179990
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.